Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

BÁNH XE VÀ LỐP XE

THÔNG TIN CHUNG

CÁC CHÚ Ý

Chỉ sử dụng cỡ lốp và bánh xe đã được phê duyệt. Sử dụng kích thước bánh xe hay lốp khác có thể làm hư hỏng xe cũng như vi phạm quy định về chủng loại đăng ký.

Nếu thay đổi đường kính của lốp khác với loại được lắp ở nhà máy, đồng hồ tốc độ có thể báo sai. Đưa xe đến đại lý để lập trình lại hệ thống kiểm soát động cơ.

Nếu có ý định thay đổi kích thước của các bánh xe khác với loại được lắp từ nhà máy, kiểm tra với đại lý về loại phù hợp.

Ghi Chú: Kiểm tra áp suất lốp thường xuyên để tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Tem thông số áp suất lốp được dán trên trụ B cửa trước bên lái.

Kiểm tra và chọn áp suất lốp ở nhiệt độ môi trường nơi bạn định chạy xe và khi lốp nguội.