Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Báo giá bảo dưỡng 10 vạn xe Chevrolet Trailblaze

Báo giá tiền phụ tùng bảo dưỡng 10 vạn xe Chevrolet Trailblaze

 • Dầu động cơ Castrol 150,000 x 7.0 lít = 1,050,000 đ
 • Lọc dầu động cơ chính hãng Chevrolet 150,000 x 1 cái = 150,000 đ
 • Lọc điều hòa chính hãng Chevrolet 150,000 x 1 cái = 150,000 đ
 • Lọc gió động cơ chính hãng Chevrolet 250,000 x 1 cái = 250,000 đ
 • Gạt mưa trước ( 1 đôi) 450,000 x 1 đôi = 450,000 đ

Tổng tiền phụ tùng bảo dưỡng 10 vạn xe Chevrolet Trailblaze là 2.050.000 đ

Báo giá công bảo dưỡng 10 vạn xe Chevrolet Trailblaze

Các hạng mục công việc bảo dưỡng cấp 10 vạn xe Chevrolet Trailblaze

 • Thay dầu động cơ Castrol
 • Thay lọc dầu động cơ chính hãng Chevrolet
 • Kiểm tra nước làm mát (Bổ sung nếu thiếu)
 • Kiểm tra nước rửa kính (Bổ sung nếu thiếu)
 • Kiểm tra mức dầu phanh (Bổ sung nếu thiếu)
 • Thay lọc gió điều hòa chính hãng Chevrolet
 • Thay lọc gió động cơ chính hãng Chevrolet
 • Thay gạt mưa
 • Kiểm tra siết chặt các bu lông, đai ốc
 • Vệ sinh kim phun, họng hút
 • Đảo lốp, bảo dưỡng phanh 4 bánh
 • Reset cảm biến áp suất lốp

Tổng tiền công bảo dưỡng cấp 10 vạn xe Chevrolet Trailblaze là 800.000 đ

Tổng chi phí bảo dưỡng 10 vạn xe Chevrolet Trailblaze là 2.850.000 đ