TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Bảo dưỡng định kỳ dòng xe Kia

bao-duong-dinh-ky-dong-xe-kia

Bảng giá bảo dưỡng định kỳ dòng xe Kia

Dưới đây chúng tôi xin gửi đến các bạn bảng giá bảo dưỡng định kỳ các xe ô tô của hãng Kia. Bảng giá bảo dưỡng định kỳ các dòng xe Kia được chúng tôi liên tục cập nhật và mới nhất hiện nay để các bạn tham khảo và nắm được chính xác giá bảo dưỡng cho chiếc xe Kia của mình.

bang-gia-bao-duong-dong-xe-kia

Bảng giá bảo dưỡng định kỳ xe Kia Morning

 • Giá bảo dưỡng cấp 5000 km xe Kia Morning ( cấp nhỏ ): 450.000 đ ( bao gồm tiền công: 150.000 đ, tiền vật tư: 300.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 10.000 km xe Kia Morning ( cấp trung bình ): 800.000 đ ( bao gồm tiền công: 350.000 đ, tiền vật tư: 450.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 20.000 km xe Kia Morning ( cấp trung bình lớn ): 1.500.000 đ ( bao gồm tiền công: 450.000 đ, tiền vật tư: 1.050.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 40.000 km xe Kia Morning ( cấp lớn ): 4.800.000 đ ( bao gồm tiền công: 800.000 đ, tiền vật tư: 4.000.000 đ )

Bảng giá bảo dưỡng định kỳ xe Kia Rio

 • Giá bảo dưỡng cấp 5000 km xe Kia Rio ( cấp nhỏ ): 480.000 đ ( bao gồm tiền công: 180.000 đ, tiền vật tư: 300.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 10.000 km xe Kia Rio ( cấp trung bình ): 840.000 đ ( bao gồm tiền công: 350.000 đ, tiền vật tư: 490.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 20.000 km xe Kia Rio ( cấp trung bình lớn ): 1.800.000 đ ( bao gồm tiền công: 500.000 đ, tiền vật tư: 1.300.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 40.000 km xe Kia Rio ( cấp lớn ): 5.800.000 đ ( bao gồm tiền công: 900.000 đ, tiền vật tư: 4.900.000 đ )

Bảng giá bảo dưỡng định kỳ xe Kia Forte / Kia K3 / Kia Koup

Bảng giá bảo dưỡng của 3 dòng xe Kia Forte, Kia K3, Kia Koup hoàn toàn giống nhau

 • Giá bảo dưỡng cấp 5000 km xe Kia Forte, Kia K3, Kia Koup ( cấp nhỏ ): 680.000 đ ( bao gồm tiền công: 200.000 đ, tiền vật tư: 480.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 10.000 km xe Kia Forte, Kia K3, Kia Koup ( cấp trung bình ): 1.100.000 đ ( bao gồm tiền công: 400.000 đ, tiền vật tư: 700.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 20.000 km xe Kia Forte, Kia K3, Kia Koup ( cấp trung bình lớn ): 2.100.000 đ ( bao gồm tiền công: 500.000 đ, tiền vật tư: 1.600.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 40.000 km xe Kia Forte, Kia K3, Kia Koup ( cấp lớn ): 5.500.000 đ ( bao gồm tiền công: 950.000 đ, tiền vật tư: 4.550.000 đ )

Bảng giá bảo dưỡng định kỳ xe Kia Soul

 • Giá bảo dưỡng cấp 5000 km xe Kia Soul ( cấp nhỏ ): 680.000 đ ( bao gồm tiền công: 200.000 đ, tiền vật tư: 480.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 10.000 km xe Kia Soul ( cấp trung bình ): 1.100.000 đ ( bao gồm tiền công: 400.000 đ, tiền vật tư: 700.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 20.000 km xe Kia Soul ( cấp trung bình lớn ): 2.000.000 đ ( bao gồm tiền công: 500.000 đ, tiền vật tư: 1.500.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 40.000 km xe Kia Soul ( cấp lớn ): 5.400.000 đ ( bao gồm tiền công: 950.000 đ, tiền vật tư: 4.450.000 đ )

Bảng giá bảo dưỡng định kỳ xe Kia Optima / Kia Cadenza

 • Giá bảo dưỡng cấp 5000 km xe Kia Optima / Kia Cadenza ( cấp nhỏ ): 950.000 đ ( bao gồm tiền công: 300.000 đ, tiền vật tư: 650.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 10.000 km xe Kia Optima / Kia Cadenza ( cấp trung bình ): 1.400.000 đ ( bao gồm tiền công: 450.000 đ, tiền vật tư: 950.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 20.000 km xe Kia Optima / Kia Cadenza ( cấp trung bình lớn ): 2.500.000 đ ( bao gồm tiền công: 600.000 đ, tiền vật tư: 1.900.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 40.000 km xe Kia Optima / Kia Cadenza ( cấp lớn ): 5.500.000 đ ( bao gồm tiền công: 1.100.000 đ, tiền vật tư: 4.400.000 đ )

Bảng giá bảo dưỡng định kỳ xe Kia Carens / Kia Rondo

 • Giá bảo dưỡng cấp 5000 km xe Kia Carens / Kia Rondo ( cấp nhỏ ): 950.000 đ ( bao gồm tiền công: 200.000 đ, tiền vật tư: 750.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 10.000 km xe Kia Carens / Kia Rondo ( cấp trung bình ): 1.500.000 đ ( bao gồm tiền công: 400.000 đ, tiền vật tư: 1.100.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 20.000 km xe Kia Carens / Kia Rondo ( cấp trung bình lớn ): 2.900.000 đ ( bao gồm tiền công: 500.000 đ, tiền vật tư: 2.400.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 40.000 km xe Kia Carens / Kia Rondo ( cấp lớn ): 5.700.000 đ ( bao gồm tiền công: 1.000.000 đ, tiền vật tư: 4.700.000 đ )

Bảng giá bảo dưỡng định kỳ xe Kia Sorento

 • Giá bảo dưỡng cấp 5000 km xe Kia Sorento ( cấp nhỏ ): 1.200.000 đ ( bao gồm tiền công: 200.000 đ, tiền vật tư: 1.000.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 10.000 km xe Kia Sorento ( cấp trung bình ): 1.700.000 đ ( bao gồm tiền công: 450.000 đ, tiền vật tư: 1.250.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 20.000 km xe Kia Sorento ( cấp trung bình lớn ): 3.500.000 đ ( bao gồm tiền công: 650.000 đ, tiền vật tư: 2.850.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 40.000 km xe Kia Sorento ( cấp lớn ): 6.900.000 đ ( bao gồm tiền công: 1.100.000 đ, tiền vật tư: 5.800.000 đ )

Bảng giá bảo dưỡng định kỳ xe Kia Sportage

 • Giá bảo dưỡng cấp 5000 km xe Kia Sportage ( cấp nhỏ ): 720.000 đ ( bao gồm tiền công: 220.000 đ, tiền vật tư: 500.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 10.000 km xe Kia Sportage ( cấp trung bình ): 1.100.000 đ ( bao gồm tiền công: 450.000 đ, tiền vật tư: 650.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 20.000 km xe Kia Sportage ( cấp trung bình lớn ): 2.200.000 đ ( bao gồm tiền công: 600.000 đ, tiền vật tư: 1.600.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 40.000 km xe Kia Sportage ( cấp lớn ): 4.900.000 đ ( bao gồm tiền công: 1.100.000 đ, tiền vật tư: 3.800.000 đ )

Bảng giá bảo dưỡng định kỳ xe Kia Carnival / Kia Sedona

 • Giá bảo dưỡng cấp 5000 km xe Kia Carnival / Kia Sedona ( cấp nhỏ ): 950.000 đ ( bao gồm tiền công: 250.000 đ, tiền vật tư: 700.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 10.000 km xe Kia Carnival / Kia Sedona ( cấp trung bình ): 1.500.000 đ ( bao gồm tiền công: 450.000 đ, tiền vật tư: 1.050.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 20.000 km xe Kia Carnival / Kia Sedona ( cấp trung bình lớn ): 4.300.000 đ ( bao gồm tiền công: 650.000 đ, tiền vật tư: 2.850.000 đ )
 • Giá bảo dưỡng cấp 40.000 km xe Kia Carnival / Kia Sedona ( cấp lớn ): 6.900.000 đ ( bao gồm tiền công: 1.100.000 đ, tiền vật tư: 5.800.000 đ )
Các dịch vụ tại Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô Mỹ Đình THC
Cố vấn dịch vụ: Hotline & zalo: 09.64.10.44.44
Tư vấn kỹ thuật: Hotline & zalo: 0962.68.87.68
Email: otomydinhthc@gmail.com
Công Ty TNHH Ô Tô Mỹ Đình THC – “HƠN CẢ SỰ MONG ĐỢI …”
Xưởng dịch vụ 1: Số 587 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xưởng dịch vụ 2: Số 589 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website dịch vụ: www.otomydinhthc.com
Website phụ tùng: www.shopoto.com.vn
Youtube: https://youtu.be/hFCNQikE_MA
Fanpage: https://www.facebook.com/otomydinhTHC/?ti=as
Google map: