Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Bảo dưỡng sửa chữa và sơn xe Ford Laser

Chiếc xe Ford Laser đến xưởng dịch vụ của Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô Mỹ Đình THC để tiến hành bảo dưỡng sửa chữa và sơn gò xe ô tô với nội dung chi tiết các công việc và báo giá như sau:

 • Sơn nửa ba đờ sốc sau phụ xe Ford Laser 350,000 x 1 cái = 350,000
 • Sơn hông phụ xe Ford Laser 500,000 x 1 cái = 500,000
 • Vá đèn hậu xe Ford Laser 200,000 x 1 cái = 200,000
 • Sơn tai phụ xe Ford Laser 400,000 x 1 cái = 400,000
 • Sơn ba đờ sốc trước xe Ford Laser 700,000 x 1 cái = 700,000
 • Thay mặt đèn pha xe Ford Laser 700,000 x 2 cái = 1,400,000
 • Gò hàn ba đờ sốc trước, gò tai lái, gò cửa trước lái, gò vá mọt hông sau lái xe Ford Laser 1,000,000 x 1 xe = 1,000,000
 • Sơn tai lái xe Ford Laser 400,000 x 1 cái = 400,000
 • Sơn cửa trước lái xe Ford Laser 650,000 x 1 cái = 650,000
 • Sơn cửa sau lái xe Ford Laser 650,000 x 1 cái = 650,000
 • Sơn hông lái xe Ford Laser 500,000 x 1 cái = 500,000
 • Ếp biển số trước xe Ford Laser (miễn phí)
 • Thay dầu máy Total 15w40 120,000 x 4 lít = 480,000
 • Thay lọc dầu máy chính hãng Ford 120,000 x 1 cái = 120,000
 • Thay bộ vè che mưa xe Ford Laser 750,000 x 1 bộ = 750,000
 • Làm điện đèn gầm xe Ford Laser 250,000 x 1 xe = 250,000
 • Dầu trợ lực lái AFW 150,000 x 1 lít = 150,000

Thời gian để thực hiện toàn bộ công việc bảo dưỡng sửa chữa và sơn gò cho chiếc xe Ford Laser kể trên hết 4 ngày với tổng chi phí là 8,5 triệu