TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Báo giá phay lazang Mercedes cho khách hàng Gara ô tô

[18/12/2019 11:58:57] Gara Tùng: anh xem giúp em ạ lazang xe Mercedes này
[18/12/2019 11:59:03] Gara Tùng: [Hình ảnh]

lazang-xe-mercedes-bi-xuoc
Hình ảnh lazang xe Merccedes bị xước

[18/12/2019 11:59:07] Gara Tùng: [Hình ảnh]
[18/12/2019 11:59:17] Gara Tùng: phay lazang
[18/12/2019 11:59:44] Ô Tô Mỹ Đình THC: phay mấy lazang hả bạn
[18/12/2019 11:59:48] Gara Tùng: 4 cái ạ
[18/12/2019 11:59:57] Ô Tô Mỹ Đình THC: bạn ở đâu
[18/12/2019 12:00:17] Gara Tùng: mình ở yên hòa
[18/12/2019 12:00:20] Gara Tùng: cầu giấy
[18/12/2019 12:00:20] Ô Tô Mỹ Đình THC: chụp ảnh cho mình cả 4 lazang đi bạn
[18/12/2019 12:01:05] Gara Tùng: uh
[18/12/2019 12:01:09] Gara Tùng: chờ mình chụp nhé
[18/12/2019 12:01:27] Ô Tô Mỹ Đình THC: lazang này nên sơn luôn bạn nhé
[18/12/2019 12:01:43] Gara Tùng: uh
[18/12/2019 12:02:03] Gara Tùng: báo giá giúp mình
[18/12/2019 12:02:16] Gara Tùng: [Album]
[18/12/2019 12:03:18] Ô Tô Mỹ Đình THC: chỉ phay mà ko sơn sẽ rất xấu. Mà sơn phải làm trước khi phay. Khi đã phay rồi là ko sơn được nữa. Nếu muốn sơn phải phay lại
[18/12/2019 12:03:26] Gara Tùng: ok
[18/12/2019 12:03:32] Gara Tùng: bạn báo giá giúp mình
[18/12/2019 12:03:37] Gara Tùng: trọn đi
[18/12/2019 12:04:11] Gara Tùng: 4 cái đó bao tiền
[18/12/2019 12:04:21] Gara Tùng: làm tất cả phay cả sơn
[18/12/2019 12:05:37] Ô Tô Mỹ Đình THC: có đổi màu sơn của lazang ko bạn
[18/12/2019 12:06:28] Gara Tùng: để nguyên mùa nhé bạn
[18/12/2019 12:06:34] Gara Tùng: màu
[18/12/2019 12:07:48] Ô Tô Mỹ Đình THC: 1 tr / 1 lazang nhé bạn
[18/12/2019 12:08:01] Gara Tùng: bạn xem giúp mình sơn 4 cái lazang bao lâu xong bạn
[18/12/2019 12:08:34] Gara Tùng: làm 4 cái đó
[18/12/2019 12:08:39] Gara Tùng: bao lâu xong bạn
[18/12/2019 12:09:17] Ô Tô Mỹ Đình THC: Khoảng 1,5 ngày bạn nhé
[18/12/2019 12:09:30] Gara Tùng: ok để báo khách
[18/12/2019 12:09:33] Gara Tùng: bạn nhé
[18/12/2019 12:09:42] Ô Tô Mỹ Đình THC: ok bạn