TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Báo giá sửa chữa đại tu động cơ xe Kia Morning

bao-gia-sua-chua-dai-tu-xe-kia-morning

Báo giá sửa chữa đại tu động cơ xe Kia Morning

 

bao-gia-sua-chua-dai-tu-xe-kia-morning

Ngày: …../…./2020
PHIẾU BÁO GIÁ SỬA CHỮA BG/THC
Khách hàng : Tel :
Địa chỉ : Fax:
MST : Model : Kia Morning Loại máy: xăng
Biển số : Loại xe: Màu xe:

Nội dung công việc sửa chữa và phụ tùng phần gầm xe Kia Morning

1 Tăm bông 2 cái x 155,000 = 310,000
2 Rotuyn đứng càng a phụ 1 cái x 170,000 = 170,000
3 Rotuyn cân bằng 2 cái x 120,000 = 240,000
4 Cao su càng A to, nhỏ 4 cái x 95,000 = 380,000
5 Cao su ốp thanh cân bằng 2 cái x 80,000 = 160,000
6 Bảo dưỡng phanh 4 bánh 1 lần x 250,000 = 250,000
7 Đại tu thước lái 1 lần x 1,500,000 = 1,500,000
8 Ép cao su càng A 4 cái x 80,000 = 320,000
9 Công tháo lắp căn chỉnh thước lái 1 lần x 450,000 = 450,000
10 Công tháo lắp căn chỉnh các chi tiết gầm 1 lần x 950,000 = 950,000

Nội dung công việc và phụ tùng sửa chữa phần máy xe Kia Morning

1 Lọc động cơ cái 1 100,000 100,000
2 Dầu động cơ lít 3 75,000 225,000
3 Gioăng phớt đại tu bộ 1 450,000 450,000
4 Xéc măng bộ 1 950,000 950,000
5 Bạc biên balie bộ 1 700,000 700,000
6 Bơm nhớt cái 1 1,125,000 1,125,000
7 Bơm nước cái 1 390,000 390,000
8 Dây cam cái 1 420,000 420,000
9 Bu gi cái 4 90,000 360,000
10 Lọc xăng cái 1 200,000 200,000
11 Công hạ máy, lên cốt, làm máy Lần 1 3,500,000 3,500,000

Tổng cộng chi phí sửa chữa đại tu động cơ, gầm xe Kia Morning: 13,150,000 đ

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ  KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN