TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Báo giá sửa chữa xe Mercedes MB 140

sua-chua-xe-mercedes-mb140

Ngày: 28 / 11 /2020

PHIẾU BÁO GIÁ SỬA CHỮA XE MERCEDES MB140

Khách hàng : Tel :
Địa chỉ : Km: Fax:
Biển số : Model : Mercedes MB140 Loại máy: Dầu
Số khung : Năm sản xuất: 2001 Màu xe:

TIỀN CÔNG SỬA CHỮA XE MERCEDES MB140

CÔNG VIỆC
Công kiểm tra, tháo, hạ động cơ 900,000

Công tháo rã động cơ, kiểm tu các chi tiết động cơ 600,000

Công vệ sinh, bảo dưỡng các chi tiết động cơ 700,000

Công lắp ráp, thay thế, căn chỉnh các chi tiết động cơ 1,000,000

Công lắp, kiểm tra, căn chỉnh tổng thành động cơ lên xe ô tô 700,000

Công căn chỉnh, nổ thử, chạy rà, kiểm tra toàn bộ xe 500,000

Cộng tiền công: 4,400,000

TIỀN PHỤ TÙNG SỬA CHỮA XE MERCEDES MB140

PHỤ TÙNG Đơn giá SL Thành tiền

Bộ piston, xéc măng 4,250,000 1 4,250,000

Bộ bạc biên balie 1,050,000 1 1,050,000
Xích cam 1,400,000 1 1,400,000
Bộ gioăng phớt đại tu 1,350,000 1 1,350,000
Bàn ép 1,850,000 1 1,850,000
Mài trục cơ 400,000 1 400,000
Đóng nòng 1,400,000 1 1,400,000
Doa xy lanh 400,000 1 400,000
Phay mặt máy 400,000 1 400,000
Phay mặt lốc 400,000 1 400,000
Cân bơm cao áp 800,000 1 800,000
Cân kim phun 250,000 5 1,250,000
Láng bánh đà 350,000 1 350,000
Bộ long đen kim phun 150,000 1 150,000
Gia công 5 lỗ kim phun 250,000 5 1,250,000
Rà xu páp, đóng dẫn hướng xu páp, mặt máy 140,000 10 1,400,000
Dầu động cơ 90,000 7 630,000
Lọc gió động cơ 200,000 1 200,000
Lọc dầu động cơ 250,000 1 250,000
Dầu diesel vệ sinh máy 200,000 1 200,000

Cộng phụ tùng: 19,380,000
Phụ tùng thay thế chính hãng mới 100%
Thời gian bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km (Phụ tùng OEM/LD bảo hành 6 tháng hoặc 10.000 Km).

TỔNG CHI PHÍ SỬA CHỮA SỬA CHỮA XE MERCEDES MB140

Tiền công :…………………………………… 4,400,000
Tiền phụ tùng :………………………………. 19,380,000
Tổng tiền (trước thuế) 23,780,000
Thuế 10% (VAT.)………………………
Tổng tiền (sau thuế):…………………………………

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN