Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Báo giá sửa chữa xe Toyota Corolla Altis

[03/01/2020 14:58:59] Bui Thu Thuy: em chào anh
[03/01/2020 14:59:15] Bui Thu Thuy: e vừa gọi cho anh ạ
[03/01/2020 14:59:38] Bui Thu Thuy: bên em có con Xe corola altis 1.8 sx 2009
[03/01/2020 14:59:39] Ô Tô Mỹ Đình THC: oke
[03/01/2020 14:59:56] Ô Tô Mỹ Đình THC: e gửi thông tin cho a để a báo giá
[03/01/2020 15:02:25] Bui Thu Thuy: Đây là danh sách các công việc sửa chữa cho xe Corolla Altis

1. Đại tu thước lái
2. thay giảm sóc sau
3. thay tăng bông giảm sóc sau
4. thay giảm sóc trước
5. thay tăng bông giảm sóc trước
6. thay két nước
7. thay cổ nối ống trước
8. thay buzi
9. thay lọc xămg
10. Nhân công tháo lắp
[03/01/2020 15:02:28] Bui Thu Thuy: anh báo giúp em nhé
[03/01/2020 15:06:54] Ô Tô Mỹ Đình THC: Xe corrola altis đời 2009 hả bạn
[03/01/2020 15:07:01] Bui Thu Thuy: dạ đúng r ạ
[03/01/2020 15:07:22] Ô Tô Mỹ Đình THC: bạn số sàn hay số tự động bạn
[03/01/2020 15:07:34] Ô Tô Mỹ Đình THC: động cơ mấy chấm bạn
[03/01/2020 15:07:51] Bui Thu Thuy: 1.8 anh ak
[03/01/2020 15:08:14] Bui Thu Thuy: số tự động anh nhé
[03/01/2020 15:08:40] Ô Tô Mỹ Đình THC: ok e. chờ a 30 phút a báo giá nhé
[03/01/2020 15:08:44] Bui Thu Thuy: dạ vâng ạ
[03/01/2020 15:15:25] Ô Tô Mỹ Đình THC: có giấy đăng kiểm xe ko chụp hộ anh
[03/01/2020 15:15:50] Bui Thu Thuy: ui phải có hả anh
[03/01/2020 15:15:58] Bui Thu Thuy: tại sếp em đang đi ở ngoài cơ
[03/01/2020 15:16:40] Ô Tô Mỹ Đình THC: Có giấy đăng kiểm thì a tra được chính xác phụ tùng thay thế
[03/01/2020 15:18:59] Bui Thu Thuy: anh ơi anh cần những thông tin gì ạ
[03/01/2020 15:19:24] Ô Tô Mỹ Đình THC: số khung số máy đó e
[03/01/2020 15:28:34] Bui Thu Thuy: [Hình ảnh]
[03/01/2020 15:28:37] Bui Thu Thuy: đây anh nhé
[03/01/2020 15:38:29] Ô Tô Mỹ Đình THC: ok. cảm ơn e
[03/01/2020 15:41:10] Ô Tô Mỹ Đình THC: e ghi rõ cho a số lượng
[03/01/2020 15:41:19] Ô Tô Mỹ Đình THC: ví dụ giảm sóc sau
[03/01/2020 15:41:24] Ô Tô Mỹ Đình THC: mấy cái
[03/01/2020 15:41:27] Ô Tô Mỹ Đình THC: ??
[03/01/2020 15:42:05] Bui Thu Thuy: giảm sóc và thay tăng bông là mỗi thứ 2 ạ
[03/01/2020 15:42:07] Bui Thu Thuy: buzi 4
[03/01/2020 15:42:11] Bui Thu Thuy: còn đâu là 1 hết anh nha
[03/01/2020 15:42:32] Ô Tô Mỹ Đình THC: ok e
[03/01/2020 16:04:25] Ô Tô Mỹ Đình THC: [Tập tin: Báo giá gửi khách hàng Corrola Altis.pdf]
[03/01/2020 16:04:25] Bui Thu Thuy: Bạn không thể gửi File cho người lạ.
[03/01/2020 16:06:13] Ô Tô Mỹ Đình THC: e kết bạn zalo để a gửi file báo giá cho e
[03/01/2020 16:06:21] Bui Thu Thuy: dạ oki anh
[03/01/2020 16:06:26] Ô Tô Mỹ Đình THC: [Tập tin: Báo giá gửi khách hàng Corrola Altis.pdf]

Nội dung sửa chữa ĐVT SL Giá  Thành Tiền
Phụ tùng 11,730,000
Đại tu thước lái Cái 1 1,500,000 1,500,000
Giảm sóc sau Cái 2 1,300,000 2,600,000
Tăng bông giảm sóc sau Cái 2 180,000 360,000
Giảm sóc trước Cái 2 1,600,000 3,200,000
Tăng bông giảm sóc trước Cái 2 180,000 360,000
Két nước Cái 1 1,700,000 1,700,000
Cổ nối ống trước Cái 1 250,000 250,000
Bugi Cái 4 95,000 380,000
Lọc xăng Cái 1 1,380,000 1,380,000
Nhân công 1,230,000
Tháo lắp căn chỉnh thước lái, độ chụm bánh xe Cái 1 350,000 350,000
Tháo lắp căn chỉnh giảm sóc, tăng bông trước sau Xe 1 350,000 350,000
Hạ bính xăng, thay lọc xăng Xe 1 180,000 180,000
Hạ két nước, thay két nước, thay nước làm mát mới Xe 1 350,000 350,000
Miễn phí thay buzi, thay cổ nối ống trước Xe 1  0
Tổng cộng (chưa V.A.T) 11,730,000
Thuế V.A.T (10%)  1,173,000
Tổng cộng (đã bao gồm V.A.T)  12,903,000

[03/01/2020 16:06:58] Ô Tô Mỹ Đình THC: e nhận được chưa
[03/01/2020 16:10:18] Bui Thu Thuy: r ạ anh để em gửi cho sếp em duyệt xem tnao anh nhé
[06/01/2020 12:54:54] Ô Tô Mỹ Đình THC: e ơi! xe Altis có làm ko e
[16/03/2020 11:06:50] Bui Thu Thuy: anh ơi! Mai e cho xe Altis qua, a làm cho e theo báo giá nhé
[16/03/2020 11:07:15] Ô Tô Mỹ Đình THC: uh. ok e