TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Báo giá thay ba đờ sốc trước – cản trước xe Mazda 3 2019

ba-đờ-sốc-trước-cản-trước-xe-Mazda-3-2019
Báo giá thay ba đờ sốc trước - cản trước xe Mazda 3 2019
Báo giá thay ba đờ sốc trước – cản trước xe Mazda 3 2019
[08/09/2020 12:40:40] Trần Anh Tú: Mazda3 2019
ba-đờ-sốc-trước-cản-trước-xe-Mazda-3-2019
[08/09/2020 12:40:52] Trần Anh Tú: Còn hàng k b?
[08/09/2020 12:43:30] Ô Tô Mỹ Đình THC: 2009 chứ bạn
[08/09/2020 12:44:22] Trần Anh Tú: [Hình ảnh]
[08/09/2020 12:44:40] Trần Anh Tú: À xe m 2019
[08/09/2020 12:45:11] Trần Anh Tú: M lấy hình minh họa
[08/09/2020 12:45:21] Trần Anh Tú: B báo giá cho m nhé
[08/09/2020 12:46:52] Ô Tô Mỹ Đình THC: hàng đài loan 1tr900 bạn nhé
[08/09/2020 12:47:37] Trần Anh Tú: Ok b
[08/09/2020 12:47:44] Trần Anh Tú: Màu đen phải k b?
[08/09/2020 12:47:47] Trần Anh Tú: Màu đen lắp vào có bị xấu xe k b?
[08/09/2020 12:47:52] Ô Tô Mỹ Đình THC: hàng chính hàng 5 triệu
[08/09/2020 12:48:04] Trần Anh Tú: Ok b m biết
[08/09/2020 12:48:45] Trần Anh Tú: Vì có bên kia báo m giá 5tr
[08/09/2020 12:49:19] Ô Tô Mỹ Đình THC: Hàng đài loan lắp cũng ok bạn ạ
[08/09/2020 12:49:29] Trần Anh Tú: Ok b
[08/09/2020 12:49:29] Ô Tô Mỹ Đình THC: 1tr900 chưa sơn, màu đen
[08/09/2020 12:49:42] Trần Anh Tú: Bên b nhận sơn luôn k
[08/09/2020 12:50:02] Ô Tô Mỹ Đình THC: có bên mình có xưởng dịch vụ mà
[08/09/2020 12:50:47] Ô Tô Mỹ Đình THC: sơn và công lắp 800k bạn nhé