TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

CÁC LOẠI TÚI KHÍ TRANG BỊ TRÊN XE VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ

CAC-LOAI-TUI-KHI-TRANG-BI-TREN-XE-VA-NGUYEN-LY-HOAT-DONG-CUA-NO

CÁC LOẠI TÚI KHÍ TRANG BỊ TRÊN XE

CAC-LOAI-TUI-KHI-TRANG-BI-TREN-XE

Hệ thống túi khí tùy thuộc vào Option của xe mà có nhiều hay ít khác nhau, một cách tổng thể hệ thống túi khí bao gồm:

 • DAB: Driver Air Bag: Túi khí lái xe
 • PAB: Passenger Air Bag: Túi khí khách phía trước
 • FSAB (F,R): Front Side Air Bag: Túi khí cạnh, phía trước bên phải
 • FSAB (F,L): Front Side Air Bag: Túi khí cạnh, phía trước bên trái
 • RSAB (R,R): Rear Side Air Bag: Túi khí cạnh, phía sau bên phải
 • RSAB (R,L): Rear Side Air Bag: Túi khí cạnh, phía sau bên trái
 • CAB (L): Curtain Air Bag: Rèm túi khí bên trái
 • CAB (R): Curtain Air Bag: Rèm túi khí bên phải

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TÚI KHÍ

NGUYEN-TAC-HOAT-DONG-CUA-HE-THONG-TUI-KHI

 1. Va chạm
 2. Cảm biến va chạm
 3. ACU quyết định có kích nổ túi khí hay không
 4. Kích kíp nổ
 5. Sinh ra khí ni tơ để bơm căng túi khí
 6. Bung túi khí
 7. Bung hoàn toàn túi khí
 8. Bảo vệ người ngồi trong xe
 9. Túi khí xẹp xuống
 10. Hệ thống túi khí kết thúc