TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

CÁC TRIỆU CHỨNG HƯ HỎNG HỘP SỐ SÀN (MT) CỦA XE Ô TÔ

CAC-TRIEU-CHUNG-HU-HONG-HOP-SO-SAN-MT-CUA-XE-O-TO

Sử dụng bảng dưới đây sẽ trợ giúp việc xác định nguyên nhân của các triệu chứng hư hỏng. Nếu nhiều vùng nghi ngờ có các triệu chứng hư hỏng được liệt kê theo thứ tự có thể trong cột “Khu vực nghi ngờ” của bảng. Hãy kiểm tra từng triệu chứng bằng cách kiểm tra các khu vực nghi ngờ theo thứ tự đã được liệt kê. Hãy thay các chi tiết khi cần thiết.

Triệu chứng Khu vực nghi ngờ
Tiếng kêu bất thườngMức dầu (Thấp)
Dầu (Sai)
Cụm xy lanh cắt ly hợp và vòng bi cắt ly hợp (Mòn hay hỏng)
Đĩa ly hợp*1 (Mòn hay hỏng)
Vành đồng tốc (Trục sơ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Vành đồng tốc (Trục thứ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Bánh răng (Trục sơ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Bánh răng (Trục thứ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Vòng bi (Trục sơ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Vòng bi (Trục thứ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Vòng bi (Hộp vi sai) (Mòn hoặc bị hỏng)
Rò rỉ dầuMức dầu (cao)
Gioăng (Bị Hỏng)
Phớt dầu (Mòn hoặc bị hỏng)
Cụm xy lanh cắt ly hợp và vòng bi cắt ly hợp (Mòn hay hỏng)
Khó hoặc không thể chuyển số đượcDầu (Sai)
Ly hợp (Bị bó)
Cụm chuyển và chọn số (Mòn hoặc hỏng)
Cụm cáp điều khiển hộp số (Lỗi)
Càng chuyển số (trục sơ cấp) (mòn)
Càng chuyển số (trục thứ cấp) (mòn)
Vành đồng tốc (Trục sơ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Vành đồng tốc (Trục thứ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Lò xo hãm chuyển số (Trục sơ cấp) (Mòn hoặc hỏng)
Lò xo hãm chuyển số (Trục thứ cấp) (Mòn hoặc hỏng)
Bánh răng (Trục sơ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Bánh răng (Trục thứ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Vành trượt (Trục sơ cấp) (Mòn hoặc hỏng)
Vành trượt (Trục thứ cấp) (Mòn hoặc hỏng)
Bị nhảy số hoặc cần chuyển số dịch chuyển quá nhiềuCàng chuyển số (trục sơ cấp) (mòn)
Càng chuyển số (trục thứ cấp) (mòn)
Vành trượt (Trục sơ cấp) (Mòn hoặc hỏng)
Vành trượt (Trục thứ cấp) (Mòn hoặc hỏng)
Bánh răng (Trục sơ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Bánh răng (Trục thứ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Vòng bi (Trục sơ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)
Vòng bi (Trục thứ cấp) (Mòn hoặc bị hỏng)

*1: Nếu lò xo xoắn giảm chấn của ly hợp bị mòn, chúng có thể gây ra tiếng ồn theo tải trọng giống như tiếng vòng bi hoặc bánh răng bị hỏng.