TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Động cơ

Do-kiem-va-sua-chua-hu-hong-he-thong-phun-nhien-lieu-dien-tu-thuong-gap
Sửa xe Toyota Camry 3.0 - Đại tu động cơ
Trong quá trình sử dụng xe các hiện tượng và triệu chứng liên quan đến động cơ như bó kẹt máy, nóng máy, báo lỗi nước làm mát,… đối với những xe có tuổi đời lâu năm sẽ xảy ra những hiện tượng này. Một trong những lỗi ta sẽ gặp trong quá trình sử dụng xe đó chính là “thổi gioăng mặt máy” động cơ ô tô.Thế nào là thổi gioăng mặt máy và những biểu hiện của nó ?
Xem thêm