Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

CHĂM SÓC VỆ SINH NỘI THẤT BÊN TRONG XE Ô TÔ

Đai an toàn

CÁC CẢNH BÁO

Không sử dụng các vật nhám hay dung môi chứa hóa chất để vệ sinh.

Không để cơ cấu rút đai an toàn bị ẩm.

Vệ sinh đai an toàn bằng dung dịch vệ sinh nội thất hoặc miếng xốp mềm nhúng nước.

Để đai an toàn tự khô, không sử dụng sấy từ bên ngoài.

Chăm sóc xeMàn hình đồng hồ táp lô, màn hình LCD và màn hình radio

CẢNH BÁO

Không sử dụng các vật nhám, dung môi chứa cồn hoặc hóa chất để vệ sinh.

Kính hậu

CÁC CHÚ Ý

Không sử dụng bất kỳ vật dụng thô ráp nào để lau phía trong kính hậu.

Không dán tem hoặc nhãn mác lên mặt trong của kính hậu.