TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Chuẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa hệ thống âm thanh trên xe ô tô

Tham khảo Phần Sơ Đồ Mạch Điện415-00,Thông tin về sơ đồ mạch và giắc điện.
Thiết Bị Chung
Thiết bị chẩn đoán của Ford
Kiểm tra và xác định hư hỏng
GHI CHÚ: Nếu mật khẩu nhập không đúng 3 lần liên tiếp, hệ thống sẽ khóa và không cho phép nhập mật khẩu trong vòng 30 phút Sau khi nhập mật khẩu 10 lần không đúng, hệ thống sẽ khóa việc đăng nhập. Thiết bị chỉ được mở bằng việc sử dụng thiết bị chuẩn đoán của FORD
1. Xác minh vấn đề khách hàng gặp phải.
2. Kiểm tra sơ bộ bằng mắt các dấu hiệu hư hỏng của phần cơ khí hoặc điện.
Sơ đồ kiểm tra bằng mắt

Phần cơ khí

– Cầu chì

– Bó dây điện

– Giắc điện

– Đài

– Công tắc điều khiển âm thanh (nếu trang bị)

– Đầu thay đĩa CD

– Hộp GEM

Phần điện

– Đài

– Dây ăng ten

– Thiết bị ngoại vi kết nối với loa

– Thứ tự không thích hợp/cộng hưởng

– Công tắc điều khiển âm thanh (nếu trang bị)

– Đầu thay đĩa CD

3. Nếu phát hiện được hư hỏng, hãy sửa chữa trước khi tiến hành bước kế tiếp.
4. Nếu hư hỏng không phát hiện được bằng mắt thì phải xem lại triệu trứng và tham khảo hệ
thống tự kiểm tra (Self-Test) trong vòng Thiết bị chuẩn đoán chuyên dùng của FORD.