TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

CƠ CẤU KHÓA CẦN SANG SỐ CỦA XE SỐ TỰ ĐỘNG

Cơ cấu khóa cần sang số loại cửa bậc

Co-cau-khoa-can-sang-so-loai-cua-bac

 

Cơ cấu khóa cần sang số loại bấm nút

Co-cau-khoa-can-sang-so-loai-bam-nut

Khóa cần sang số

Khoa-can-sang-so

Để đảm bảo an toàn và tránh các tác động vô tình, cần sang số không thể di chuyển từ vị trí này đến một vị trí khác trừ khi bạn phải thực hiện một thao tác được chỉ định khác. VÍ dụ, đối với loại cửa bậc, phải đưa cần sang số sang một bên mới có thể di chuyển từ số P đến các số khác. Một số cần sang số khác phải bấm vào nút trên cần sang số. Một số xe hiện đại được trang bị cơ cấu khóa cần sang số, với cơ cấu khóa này thì bắt buộc lái xe phải đạp phanh thì mới có thể chuyển cần sang số từ số P đến các vị trí khác, và khi xe không sử dụng, cần sang số phải chuyển về vị trí P mới có thể rút được chìa khóa điện ra ngoài.