TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

ĐÈN BÁO NGUY HIỂM, ĐÈN BÁO RẼ, ĐÈN TRẦN XE, ĐÈN ĐỌC SÁCH

ĐÈN BÁO NGUY HIỂM

Vị trí: Tham khảo Khởi động nhanh

ĐÈN BÁO RẼ

A Phía bên phải

B Phía bên trái

ĐÈN BÊN TRONG XE

Đèn trần xe

A Tắt

B Công tắc cửa

C Bật

Nếu bạn đặt công tắc tại vị trí B, dèn trần sẽ bật khi bạn mở khóa hoặc mở cửa. Nếu để cửa mở trong khi tắt chìa khóa điện, đèn trần sẽ tự động tắt sau một lúc để tránh hết điện ắc quy. Để bật đèn trở lại, bật chìa khóa điện một lúc.

Đèn trần cũng sẽ sáng khi bạn tắt chìa khóa điện. Đèn sẽ tự động tắt sau một thời gian ngắn, đèn cũng sẽ tắt khi bạn khởi động hoặc khởi động lại động cơ.

Nếu bạn chuyển công tắc về vị trí C khi chìa khóa điện tắt, đèn trần sẽ sáng. Đèn trần sẽ tự động tắt sau một thời gian ngắn để tránh hết điện ắc quy. Để bật đèn trở lại, bật chìa khóa điện một lúc.

Đèn đọc sách

Nếu bạn tắt chìa khóa điện, đèn đọc sách sẽ tự động tắt sau một thời gian ngắn để tránh hết điện ắc quy. Để bật đèn trở lại, bật chìa khóa điện một lúc.