TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

ĐÈN SƯƠNG MÙ – ĐÈN GẦM PHÍA SAU

CÁC CẢNH BÁO Chỉ sử dụng đèn sương mù phía sau khi tầm nhìn bị hạn chế nhỏ hơn 50 m (164 feet). Không sử dụng đèn sương mù phía sau khi trời mưa hay có tuyết rơi và tầm nhìn lớn hơn 50m (164 feet).

Ghi Chú: Bạn không thể bật công tắc đèn sương mù phía sau trừ khi bạn bật công tắc đèn pha và đèn sương mù phía trước.