TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

ĐÓNG VÀ MỞ ĐỒNG THỜI CÁC CỬA/KÍNH TRÊN XE Ô TÔ

Ghi Chú: Bạn có thể vận hành cửa kính tới tận một phút sau khi bạn tắt khóa điện. Chúng sẽ ngừng hoạt động ngay khi cửa xe mở.

Ghi Chú: Chức năng đóng toàn bộ chỉ thực hiện được nếu bạn thiết lập bộ nhớ một cách chính xác cho mỗi cửa kính. Tham khảo Cửa sổ điều khiển bằng điện (trang 52).

Chức năng mở toàn bộ

Để mở tất cả các cửa kính, ấn và giữ nút điều khiển từ xa unlock ít nhất ba giây. Ấn lại bất kỳ nút điều khiển từ xa nào để ngừng chức năng mở.

Khóa Chức năng đóng toàn bộ

CẢNH BÁO

Cẩn thận khi sử dụng chức năng đóng toàn bộ. Trong trường hợp khẩn cấp, ấn nút ngay lập tức để dừng cửa kính lại.

Để đóng tất cả các cửa kính, ấn và giữ nút điều khiển từ xa lock ít nhất hai giây. Ấn lại bất kỳ nút điều khiển từ xa nào để ngừng chức năng đóng. Chức năng chống kẹt cũng hoạt động trong quá trình đóng toàn bộ.