TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT KHOANG ĐỘNG CƠ XE FORD RANGER MÁY DẦU 3.2

Xe tay lái nghịch

Xe tay lái thuận

A Nắp bình chứa nước làm mát động cơ. Tham khảo Kiểm tra nước làm mát động cơ

B Nắp bình chứa dầu phanh và dầu ly hợp. Tham khảo Kiểm tra dầu ly hợp và dầu phanh

C Que thăm dầu bôi trơn động cơ1. Tham khảo Que thăm dầu động cơ

D Nắp lỗ điền dầu động cơ1. Tham khảo Kiểm tra dầu động cơ

E Bộ phận tách nước khỏi lọc nhiên liệu. Tham khảo Xả nước trong lọc nhiên liệu

F Hộp cầu chì động cơ. Tham khảo Cầu chì

G Tấm nhận dạng xe. Tham khảo Nhận dạng xe

H Ắc quy. Tham khảo Ắc quy xe

I Nắp bình chứa dầu trợ lực lái. Tham khảo Kiểm tra dầu trợ lực lái

J Nắp bình chứa nước rửa kính. Tham khảo Kiểm tra mức nước rửa kính

K Lọc không khí.

* Các nắp bình chứa và que thăm dầu có màu để dễ dàng nhận ra.

QUE THĂM DẦU ĐỘNG CƠ MÁY DẦU

A MIN

B MAX