Logo
TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC
 • Email
  otomydinhthc@gmail.com
 • Mở cửa
  Thứ 2 - Thứ 7
  8h00 - 17h30
 • Liên hệ với chúng tôi
  0962688768
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC
image

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI VỚI Ô TÔ VÀ SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG ĐIỆN THOẠI TRÊN XE Ô TÔ

Trang chủ / HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI VỚI Ô TÔ VÀ SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG ĐIỆN THOẠI TRÊN XE Ô TÔ
thumbnail
Tác giả: Thắng
Ngày đăng: 08/01/2022

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI VỚI Ô TÔ VÀ SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG ĐIỆN THOẠI TRÊN XE Ô TÔ

CHÚ Ý

Sử dụng hệ thống này trên xe khi tắt máy sẽ làm hết điện ắc quy. Phần này sẽ mô tả các chức năng và đặc tính của hệ thống điện thoại di động Bluetooth rảnh tay.

Chức năng Bluetooth của hệ thống sẽ hỗ trợ sự tương tác giữa hệ thống âm thanh hoặc dẫn đường và điện thoại di động của bạn. Nó cho phép bạn sử dụng hệ thống âm thanh hoặc dẫn đường trên xe để gọi và nhận cuộc gọi mà không cần cầm điện thoại di động.

Sự tương thích của điện thoại với xe ô tô

CHÚ Ý

Vì chưa có thỏa thận chung, nên các nhà sản xuất điện thoại có thể thực hiện nhiều thiết lập thiết bị Bluetooth khác nhau. Vì vậy có thể xảy ra sự không tương thích giữa điện thoại và hệ thống rảnh tay, và trong một số trường hợp có thể dẫn đến làm giảm chất lượng của hệ thống. Để tránh tình huống này, chỉ sử dụng các loại điện thoại được khuyến nghị.

Hãy vào trang web www.fordmobile-connectivity.com để biết thêm chi tiết.

Cài đặt điện thoại kết nối với xe ô tô

Danh bạ điện thoại

Sau khi khởi động, việc truy cập vào danh bạ sẽ bị chậm khoảng vài phút, tùy thuộc vào kích thước danh bạ.

Phân nhóm danh bạ

Phụ thuộc vào việc nhập danh dạ, các nhóm khác nhau sẽ được hiển thị trên bộ đài.

Ví dụ:

M Di dộng

O Cơ quan

H Nhà

F Fax

Ghi Chú: Các số điện thoại có thể được hiển thị mà không có thông tin phân nhóm. Nhóm có thể được hiển thị với biểu tượng:

Điện thoại

Di dộng

Nhà

Cơ quan

Fax

Điều khiển điện thoại sau khi kết nối xe ô tô

Điều khiển từ xa

Nút giọng nói và chế độ

A Từ chối cuộc gọi

B Trả lời cuộc gọi

Cuộc gọi đến có thể được chấp nhận bằng cách nhấn một lần nút trả lời cuộc gọi.

Nhấn nút từ chối cuộc gọi để kết thúc cuộc gọi hoặc để từ chối cuộc gọi đến.

Sử dụng điện thoại sau khi kết nối với xe ô tô

Ghi Chú: Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần âm thanh để biết thêm chi tiết. Tham khảo Tổng quan về dàn âm thanh

Ghi Chú: Bạn có thể thoát ra khỏi menu điện thoại bằng cách ấn bất kỳ phím nào trong số CD, RADIO hoặc AUX.

Ghi Chú: Khi tham khảo các nút mũi tên lên/xuống, các nút tìm kiếm lên và tìm kiếm xuống, và OK nút này có thể được sử dụng trên bánh lái hoặc khối âm thanh.

Chương này sẽ giới thiệu các chức năng điện thoại của bộ đài.

Cần có một điện thoại đang hoạt động được.

Điện thoại phải hoạt động được bình thường kể cả khi kết nối với bộ đài.

Thực hiện cuộc gọi

Quay số bằng điều khiển giọng nói

Các số điện thoại đều có thể được quay số thông qua điều khiển bằng giọng nói. Tham khảo Các lệnh của điện thoại

Quay số có trong danh bạ điện thoại

Bạn có thể truy cập danh bạ điện thoại của bạn qua Bluetooth. Các mục để chọn sẽ xuất hiện trên màn hình của bộ đài.

1. Nhấn nút PHONE hoặc nút trả lời cuộc gọi.

2. Nhấn các nút mũi tên lên/xuống cho đến khi PHONEBOOK hiện ra.

3. Nhấn nút OK .

Ghi Chú: Bạn cũng có thể sử dụng bàn phím điện thoại để chọn chữ cái đầu của mục mà bạn đang tìm kiếm. Bấm phím có chữ cái cần chọn, bấm lặp lại nhiều lần phím này cho đến khi chữ cái yêu cầu được hiển thị.

4. Nhấn các phím mũi tên lên/xuống để chọn số điện thoại mong muốn.

Ghi Chú: Nhấn và giữ các nút mũi tên lên/xuống để tìm kiếm số phía trước hoặc phía sau trong danh bạ điện thoại.

5. Nhấn phím OK để quay số được chọn. Quay số sử dụng bàn phím điện thoại. Nếu bộ đài của bạn có bàn phím điện thoại (phím 0-9, * và #).

Nhấn phím PHONE

2. Quay số bằng cách sử dụng bàn phím trên bộ đài.

3. Nhấn phím OK .

Ghi Chú: Khi nhập số điện thoại nếu bạn nhập một ký tự sai, nhấn phím chức năng 3 để xóa ký tự đó. Nếu nhấn phím OK lâu, toàn bộ số đang nhập sẽ bị xóa.

Nhấn và giữ 0 để nhập ký tự +.

Kết thúc cuộc gọi

Các cuộc gọi có thể bị kết thúc bởi:

• nhấn nút từ chối cuộc gọi.

• nhấn nút OK.

• nhấn nút chức năng 4.

Quay lại một số

1. Nhấn nút PHONE hoặc nút trả lời cuộc gọi.

2. Nhấn các nút mũi tên lên/xuống cho đến khi CALL LISTS được hiển thị.

3. Nhấn phím OK .

Ghi Chú: Nếu điện thoại không có danh sách cuộc gọi đi, số vừa gọi trước đó sẽ được quay lại.

4. Nhấn các nút lên/xuống để chọn danh sách cuộc gọi mong muốn.

5. Nhấn nút OK .

6. Nhấn phím lên/xuống để chọn số điện thoại mong muốn.

7. Nhấn nút OK .

Gọi lại số đã gọi trước đó

1. Nhấn nút PHONE hoặc nút trả lời cuộc gọi.

2. Nhấn các nút mũi tên lên/xuống cho đến khi REDIAL được hiển thị.

3. Nhấn nút OK .

Nhận cuộc gọi đến.

Chấp nhận cuộc gọi đến

Các cuộc gọi đến có thể được chấp nhận bằng cách nhần nút trả lời cuộc gọi, hoặc bằng cách nhấn nút OK.

Từ chối cuộc gọi đến

Từ chối cuộc gọi đến bằng cách sau:

• nhấn nút từ chối cuộc gọi, hoặc

• nhấn nút mũi tên xuống để đánh dấu làm sángREJECT và sau đó ấn nút OK.Nhận cuộc gọi đến thứ hai

Ghi Chú: Chức năng cuộc gọi đến thứ hai trên máy điện thoại cần được bật.

Nếu có một cuộc gọi đến trong khi đang thực hiện cuộc gọi khác, sẽ xuất hiện tiếng bíp và bạn có thể chọn kết thúc cuộc gọi đang thực hiện và chấp nhận cuộc gọi đến.

Chấp nhận cuộc gọi đến thứ hai

Ghi Chú: Cuộc gọi đến thứ nhất sẽ bị ngắt và thay thế bằng cuộc gọi đến thứ hai..

Chấp nhận cuộc gọi đến thứ hai bằng cách nhấn nút trả lời cuộc gọi trên bánh lái, nút PHONE , hoặc nhâns nút OK trên bộ đài.

Từ chối cuộc gọi đến thứ hai

Từ chối nhận cuộc gọi đến thứ hai bằng cách:

• nhấn nút từ chối cuộc gọi.

• nhấn nút mũi tên xuống để làm sáng

REJECT và sau đó nhấn nút OK .

• nhấn nút chức năng 4.

Tắt tiếng micrô

Ghi Chú: Có thể tắt tiếng micrô trong khi đang thực hiện cuộc gọi. Khi bị tắt tiếng, dòng chữ xác nhận sẽ xuất hiện trên màn hình..

Nhấn nút chức năng 1. Nhấn nút này một lần nữa để tắt chức năng này.

Hướng dẫn cách kết nối điện thoại với ô tô khi thay đổi điện thoại

Ghi Chú: Điện thoại cần được kết nối với hệ thống để có thể hoạt động được trên hệ thống.

Ghi Chú: Sau khi kết nối với hệ thống, điện thoại có thể sử dụng được với hệ thống trên xe.

1. Nhấn nút PHONE hoặc nút chấp nhận cuộc gọi.

2. Nhấn các nút lên/xuống cho đến khi chữ SELECT PHONE xuất hiện trên màn hình.

3. Nhấn nút OK .

4. Di chuyển giữa các điện thoại đã lưu bằng cách sử dụng các nút lên/xuống để hiển thị các điện thoại đã được kết nối.

5. Nhấn phím OK để chọn điện thoại hiện đang kết nối. Ngắt kết nối với điện thoại Điện thoại đã được kết nối có thể bị xóa khỏi hệ thống bất kỳ lúc nào, trừ khi đang thực hiện cuộc gọi.

1. Nhấn nút PHONE hoặc nút chấp nhận cuộc gọi.

2. Nhấn các nút lên/xuống cho đến khi chữ SELECT PHONE xuất hiện trên màn hình.

3. Nhấn nút OK .

4. Nhấn các nút lên/xuống để đánh dấu làm sáng điện thoại được yêu cầu.

5. Nhấn nút chức năng 1.


Giá bảo dưỡng

Dự toán các hạng mục bảo dưỡng

{{ item }}
Thời gian ước tính {{ dataBaoGia.hang_muc.duration }}
Nhân công bảo dưỡng {{ formatNumber(dataBaoGia.hang_muc.manpower) }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Tổng

{{ item }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Ghi chú

Đặt lịch

icon

Hotline

icon

Hỗ trợ

icon

Tư vấn

icon

Bản đồ