TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KHOÁ CỬA XE Ô TÔ PHÍA SAU PHẢI

HUONG-DAN-KIEM-TRA-KHOA-CUA-XE-O-TO-PHIA-SAU-PHAI

Cấp điện áp ắc quy vào khóa cửa và kiểm tra hoạt động của mô tơ khóa cửa.

DO-DIEN-KHOA-CUA-XE-O-TO-PHIA-SAU-PHAI
ĐO ĐIỆN KHOÁ CỬA XE Ô TÔ PHÍA SAU PHẢI

Điều kiện đo

Điều kiện tiêu chuẩn

Cực dương ắc quy (+) → Cực 4
Cực âm ắc quy (-) → Cực 1

Khoá

Cực dương ắc quy (+) → Cực 1
Cực âm ắc quy (-) → Cực 4

Mở khoá

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay khóa cửa.