Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC PHÍM TRÊN TAY LÁI – VÔ LĂNG XE Ô TÔ

CẢNH BÁO Không điều chỉnh vô lăng khi xe đang chạy.

Ghi Chú: Chắc chắn bạn ngồi đúng tư thế.

Tham khảo Ngồi đúng vị trí

CẢNH BÁO Chắc chắn bạn đã cài cần khóa hoàn toàn khi đưa nó về vị trí ban đầu.

ĐIỀU KHIỂN ÂM THANH TRÊN VÔ LĂNG

A Tăng âm lượng

B Tìm kiếm về phía sau

C Giảm âm lượng

D Tìm kiếm về phía trước

E Chế độ

Chế độ Nhấn và giữ phím mode để chọn nguồn âm thanh.

Nhấn phím mode để:

• dò radio sang đài phát đã nhớ tiếp theo.

• nhận cuộc gọi đến

• kết thúc cuộc gọi.

Dò tìm

Nhấn phím tìm kiến để:

• dò radio đến đài phát đã lưu trước hay sau dải băng tần

• đọc tệp trước đó hay sau đó.

Nhấn và giữ phím tìm kiến để:

Tay lái• dò sóng radio lên hoặc xuống dải băng tần.

• tìm trong một tệp CD.

ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI TRÊN VÔ LĂNG

A Điều khiển bằng giọng nói

Nhấn nút để chọn hoặc không chọn chế độ điều khiển bằng giọng nói.

Thông tin bổ sung: Tham khảo Điều khiển bằng giọng nói