Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG SẤY CỬA SỔ VÀ KÍNH CHIẾU HẬU

Kính có xông

Sử dụng kính có xông để khử băng hoặc gạt sương cho kính chắn gió hoặc kính phía sau.

Ghi Chú: Cửa có xông chỉ hoạt động khi động cơ hoạt động.

Ghi Chú: Kính có xông sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian đặt trước.

Kính chắn gió có xông

Ấn nút kính chắn gió có xông để mở và đóng kính chắn gió có xông.

Kính phía sau có xông

Ấn nút kính phía sau có xông để mở và đóng kính phía sau có xông.

Kính chiếu hậu ngoài có xông

Kính chiếu hậu bên ngoài có xông được lắp bộ phận gia nhiệt để khử băng hay gạt sương cho mặt gương. Chúng sẽ tự động bật khi bạn mở kính chắn gió có xông.