Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Hướng dẫn sử dụng chức năng hỗ trợ đổ đèo, xuống dốc HDC, DAC, DBC

Hệ thống hỗ trợ đổ đèo, xuống dốc HDC hay còn gọi là DAC hay DBC.

Chức năng của hệ thống hỗ trợ đổ đèo HDC được viết tắt bởi 3 chữ cái đầu tiếng Anh là Hill Descent Control

Ghi Chú: Khi khóa vi sau sau được cài, hệ thống HDC sẽ không làm việc.

Lựa chọn HDC

HDC có thể được lựa chọn tại dãi tốc độ dưới 60 km/h (35 dặm/giờ). Để lựa chọn HDC, nhấn và thả công tắc tắt/ bật HDC.

Công tắc HDC sẽ sáng liên tục tại dãi tốc độ dưới 40km/h (25 dặm/giờ) để chỉ HDC đã được kích hoạt toàn bộ. Nếu tốc độ của xe vượt quá 60km/h (35 dặm/giờ) HDC sẽ không làm việc, và sự chiếu sáng công tắc HDC sẽ tắt.

Sự hoạt động HDC

HDC được cài, tốc độ đổ dốc có thể bị thay đổi bằng cách sử dụng các công tắc bánh lái điều khiển tốc độ chậm nhất. SET +

Tăng tốc độ, và SET – giảm tốc độ.

Để tăng tốc độ nhấn, và giữ, SET + công tắc cho đến khi đạt đến tốc độ đổ dốc mong muốn. Khi thả tay khỏi công tắc, tốc độ của xe vẫn được giữ.

Để giảm tốc độ nhấn, và giữ, SET – công tắc cho đến khi đạt được tốc độ đổ dốc mong muốn. Khi thả tay khỏi công tắc, tốc độ của xe vẫn được giữ.

Để tăng hoặc giảm tốc độ từ từ, gõ nhẹ SET + or SET – công tắc như yêu cầu. Mỗi một lần gõ nhẹ công tắc sẽ tăng, hoặc giảm tốc độ lên 0,5km/h (0,3 dặm/ giờ).

Tốc độ này có thể cũng được tăng hoặc giảm bởi việc nhấn bàn đạt ga hoặc phanh.

Ghi Chú: Mỗi một số có tốc đệ bé nhất xác định trước.

Ghi Chú: Tốc độ đổ dốc chỉ có thể tăng trong đoạn đường đủ dốc để cung cấp thêm mô men . Bởi vậy, việc sử dụng + công tắc trên có thể không tăng được tốc độ .

Điều khiển hỗ trợ đổ đèo (HDC)

Ghi Chú: Nếu đạp chân phanh, HDC sẽ mất tác dụng và phanh sẽ hoạt động như bình thường. Khi nhả chân phanh, HDC sẽ phục hồi điều khiển lại quá trình đổ dốc.

Ghi Chú: Nếu HDC bị tắt trong quá trình đổ dốc, sự hỗ trợ HDC sẽ mất dần tác dụng . Nó để tránh mất điều khiển nếu HDC bị tắt do lỗi. HDC sẽ phục hồi điều khiển khi công tắc được bật lại nếu hệ thống hỗ trợ vẫn cần thiết, nhưng tại tốc độ của xe đang di chuyển khi nhả chân phanh.

Khi chạy trên đường gồ ghề HDC có thể được kích hoạt trong thời gian dài, nhưng nó chỉ cung cấp hỗ trợ khi tham số tốc độ phù hợp.