TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

KIỂM TRA BẢO DƯỠNG PHANH TANG TRỐNG

KIEM-TRA-BAO-DUONG-PHANH-TANG-TRONG
  1. Kiểm tra chiều dầy má phanh tang trống
  2. Kiểm tra đường kính tang trống
  3. Kiểm tra guốc phanh
KIEM-TRA-BAO-DUONG-PHANH-TANG-TRONG
KIỂM TRA BẢO DƯỠNG PHANH TANG TRỐNG
  • Gốc phanh thường làm bằng thép và má phanh được gắn trên guốc phanh bằng đinh rivê. Công việc bảo dưỡng chính của phanh là thay má phanh. Một số phanh tang trống thiết kế thêm lỗ quan sát để có thể nhận biết độ mòn của má phanh. Má phanh phải được thay khi mòn đến hạn.
  • Nếu sử dụng má phanh quá mòn, đầu đinh rivê cọ vào trống phanh gây mòn trống phanh. Nếu để mòn đến trống phanh thì chi phí để sửa chữa hoặc thay thế sẽ lớn hơn nhiều so với má phanh.
  • Chiều dày má phanh và đường kính trống phanh phải được kiểm tra theo lịch bảo dưỡng đã định. Thay thế nếu giá trị đến hạn.