TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

KIỂM TRA Chiều cao Bàn đạp Phanh

Tìm ra nguyên nhân triệu chứng. Nếu cần, sửa chữa hoặc thay những bộ phận này.

Triệu chứng PHANH

PHANH

Tiếng ồ

n

PHANH

Lắ

c

PHANH

Đảo, Giậ

t

Nguyên nhân có thể và CÁC BỘ PHẬN NGHI NGỜ

Hỏng má phanh hoặc má phanh

Mòn không đều má phanh hoặ

c

má phanh

Miếng đệm hỏng

Đĩa không cân

Đĩa hoặc trống bị hỏng

Đĩa hoặc trống bị đảo

Đĩa hoặc trống bị biến dạng

Đĩa hoặc trống bị lệch

Đĩa hoặc trống bị gỉ

Độ dày đĩa thay đổi

Trống không tròn

TRỤ VÀ HỆ THỐ

NG TREO

SAU

LỐP

BÁNH XE

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG HỆ THỐNG LÁI

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

BÀN ĐẠP PHANH