Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

KIỂM TRA KHOÁ CỬA HẬU – KHÓA CỐP XE Ô TÔ

KIEM-TRA-KHOA-CUA-HAU-KHOA-COP-XE-O-TO

Kiểm tra hoạt động của khóa cửa hậu

Dùng tô vít, dịch chuyển khoá đến vị trí khoá hoàn toàn.

Cấp điện áp ắc quy vào khóa cửa hậu và kiểm tra hoạt động của chốt.

Kiem-tra-hoat-dong-cua-khoa-cua-hau

Điều kiện đo

Điều kiện tiêu chuẩn

Cực dương ắc quy (+) → Cực 4
Cực âm ắc quy (-) → Cực 3

Gạt đến vị trị mở chốt.

Nếu kết quả không như tiêu chuẩn, thay khóa cửa.