TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Kiểm tra MỨC DẦU PHANH

1.Tháo tấm ốp bên dưới bảng điều khiển. Tham khảo IP-14, “Tháo và Lắp”.

2.Tháo đầu nối bó dây khỏi công tắc đèn phanh.

3.Nới lỏng công tắc đèn phanh 45° ngược chiều kim đồng hồ.

4.Ép khít công tắc đèn phanh tới khi công tắc đèn phanh tạo với cần bàn đạp phanh một góc 45° theo chiều kim đồng hồ khi kéo nhẹ bàn đạp phanh.

LƯU Ý:

•Khoảng cách (C) giữa cần bàn đạp phanh và đầu ren công tắc đèn phanh phải đạt giá trị tiêu chuẩn.

•Đèn phanh phải tắt khi nhả bàn đạp phanh.

1.Tháo tấm ốp bên dưới bảng điều khiển. Tham khảo IP-14, “Tháo và Lắp”.

2.Tháo đầu nối bó dây ra khỏi công tắc vị trí bàn đạp phanh.

3.Nới lỏng công tắc vị trí bàn đạp phanh 45° ngược chiều kim đồng hồ.

4.Ép khít công tắc vị trí bàn đạp phanh tới khi nó chạm vào cần bàn đạp phanh và tạo một góc 45° theo chiều kim đồng hồ trong khi kéo nhẹ bàn đạp phanh.

LƯU Ý:

Khoảng cách (C) giữa cần bàn đạp phanh và đầu ren công tắc đèn phanh phải đạt giá trị tiêu chuẩn.

Chiều cao Bàn đạp Phanh được Nhấn

1.Thực hiện xả khí. Tham khảo BR-15, “Xả khí Hệ thống Phanh”.

2.Kiểm tra chiều cao giữa tấm ốp bên dưới bảng táp-lô và bề mặt phía trên bàn đạp phanh (H2) khi nhấn bàn đạp phanh với lực 490 N (50 kg, 110 lb) khi xoay khóa điện đến ON.