Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH PHANH XE Ô TÔ

Kiểm tra rò rỉ dầu phanh xe ô tô

Kiểm tra rò rỉ dầu từ bề mặt gắn xy lanh phanh chính, mặt gắn bình chứa dầu phanh và các kết nối ống phanh.

Kiểm tra hoạt động của trợ lực phanh xe ô tô

Kiểm tra vận hành

Nhấn bàn đạp phanh vài lần trong khoảng 5 giây khi động cơ dừng.

Khởi động động cơ khi nhấn hết cỡ bàn đạp phanh.

Kiểm tra khoảng cách giữa bàn đạp phanh và tấm ốp bên dưới bảng táp-lô có giảm không.

CHÚ Ý: Tác động nhẹ bằng cách gõ nhẹ cũng có thể cảm nhận trên bàn đạp phanh khi nhấn hết cỡ bàn đạp phanh.

Đây là hiện tượng bình thường khi vận hành hệ thống phanh.

Kiểm tra độ kín của hệ thống phanh thủy lực

1.Để động cơ chạy không tải trong 1 phút để đưa chân không vào bộ trợ lực phanh, và dừng động cơ.

2.Nhấn bàn đạp phanh nhiều lần trong khoảng 5 giây cho đến khi chân không đã tích tụ được xả tới áp suất khí quyển. Kiểm tra khoảng cách giữa bàn đạp phanh và tấm ốp bên dưới bảng táp-lô tăng từ từ mỗi khi nhấn bàn đạp phanh khi thực hiện quy trình này.

3.Nhấn bàn đạp phanh khi động cơ đang chạy. Sau đó dừng động cơ đồng thời giữ bàn đạp phanh.

Kiểm tra hành trình của bàn đạp phanh không đổi sau khi giữ bàn đạp phanh trong khoảng 30 giây hoặc lâu hơn.