TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH XY-LANH BÁNH XE

MÁ PHANH : Kiểm tra và Điều chỉnh

KIỂM TRA MÁ PHANH

1.Tháo chốt ra khỏi đĩa sau. Tham khảo BR-58, “Tháo và Lắp”.

2.Kiểm tra độ mòn má phanh (A) từ lỗ kiểm tra trên đĩa sau.

Dùng thước để kiểm tra nếu cần.

ĐIỀU CHỈNH

Làm bóng bề mặt tiếp xúc giữa má phanh và trống phanh theo quy trình sau đây sau khi sửa hoặc thay thế má phanh hoặc nếu phanh không ăn trên quãng đường ngắn.

LƯU Ý:

•Thận trọng với tốc độ xe vì phanh không hoạt động tốt cho đến khi trống phanh và má phanh được khớp chặt.

•Chỉ thực hiện quy trình này trong điều kiện đường xá và giao thông an toàn. Sử dụng những lưu ý cần thiết.

1.Lái xe trên đường thẳng, bằng phẳng.

2.Dùng lực nhấn bàn đạp phanh để dừng xe trong khoảng 3 đến 5 giây cho đến khi xe dừng.

3.Lái mà không nhấn phanh trong vài phút để làm nguội phanh.

4.Lặp lại bước 1 đến bước 3 cho đến khi trống phanh và má phanh được khớp chặt.