Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Lưu ý khi lái xe kéo rơ móc

CẢNH BÁO

Nếu bất kỳ điều kiện sau đây không được đáp ứng, thì không được sử dụng thanh kéo và phải kiểm tra nó kỹ lưỡng bởi kỹ thuật viên có chuyên môn.

Trước khi bắt đầu hành trình của bạn, phải kiểm tra chắc chắn rằng:

• Chốt kéo phải được khóa một cách chính xác.

• Tay đỡ kéo chốt phải được ăn khớp hoàn toàn vào bệ đỡ của nó.

Tháo tay đòn kéo chốt

1. Đẩy cần gạt về phía tâm của chiếc xe.

2. Xoay cần gạt theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để mở khóa tay đòn kéo chốt.

3. Tháo tay đòn kéo chốt.

Phiên bản một cầu (4×2) và (4×4) nóc thấp

Vặn chặt các bu-lông với áp lực 218 ± 42 Nm.

Lái xe khi không có rơmóc

1. Tháo tay đòn kéo chốt.

2. Cài đặt chốt vào trong bệ đỡ của nó.

CÁC CẢNH BÁO

Để tránh nguy cơ gây ra thương tích, không được mở khóa tay đòn kéo chốt khi gắn rơmóc.

Tháo tay đòn kéo chốt khi lái xe không có rơ móc.

Bảo dưỡng

Giữ cho hệ thống luôn sạch sẽ.

Định kỳ bôi trơn cơ cấu chốt kéo bằng chất bôi trơn nhựa tự do hoặc dầu và khóa bằng than chì.