TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Ly hợp (E) của số tiến (O/D)

Ly hợp (E) của số tiến (O/D) kết nối trục sơ cấp với giá đỡ hành tinh phía sau. Ly hợp (E) của số tiến (O/D) ăn khớp ở các sô truyền 4, 5 và 6.

Áp lực thủy lực điều chỉnh từ các van điều tiết trong thân van đẩy pít tông ly hợp số tiến (E) trở lại vỏ ly hợp số tiến (E) để tác dụng lên ly hợp.

Chi tiết các thành phần của ly hợp số tiến (E)

Chi tiết Mô tả

1 Trục sơ cấp

2 Pít tông ly hợp số tiến

3 Lò xo hồi ly hợp số tiến

4 Pít tông cân bằng của ly hợp số tiến

5 Các đĩa thép và đĩa ma sát của ly hợp số tiến

6 Đĩa ép của ly hợp số tiến

7 Trục trung gian

8 Giá đỡ hành tinh phía sau