TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Ly hợp truyền thẳng (B)

Ly hợp truyền thẳng (B) nối giá đỡ hành tinh phía sau với bánh răng mặt trời số 2 phía sau. Nó cung cấp tỷ số truyền giảm là 1.52:1 từ trục sơ cấp tới bánh răng mặt trời số 2. Ly hợp truyền thẳng (B) ăn khớp ở vị trí số lùi, số 3 và số 5.

Áp lực thủy lực được điều chỉnh từ các van điều tiết trong thân van đẩy pít tông ly hợp truyền thẳng (B) trở lại vỏ ly hợp truyền thẳng (B) để tác dụng lên ly hợp. Giá đỡ hành tinh phía trước và bánh răng mặt trời số 2 phía sau được kết nối dẫn đến kết quả ly hợp được tác dụng.

Chi tiết các bộ phận của ly hợp truyền thẳng (B)

Chi tiết Mô tả

1 Xy lanh ly hợp số tiến

2 Pít tông cân bằng của ly hợp số tiến

3 Giá đỡ hành tinh phía trước

4 Moay ơ ly hợp truyền thẳng

5 Đĩa ép ly hợp truyền thẳng

6 Các đĩa thép và đĩa ma sát của ly hợp truyền thẳng

7 Lò xo dạng sóng của ly hợp truyền thẳng

8 Pít tông cân bằng ly hợp truyền thẳng

9 Lò xo hồi của pít tông ly hợp truyền thẳng

10 Pít tông ly hợp truyền thẳng

11 Xy lanh ly hợp truyền thẳng

12 Bánh răng mặt trời số 2 của cụm hành tinh phía sau