TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA Ô TÔ

MAU-HOP-DONG-SUA-CHUA-O-TO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA
Số: /HĐSC/2021

– Căn cứ vào bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của nước cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Quốc hội khóa XIII, thông qua ngày 24/11/2015;
– Căn cứ Luật Thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn chi tiết của Chính phủ Việt Nam về việc thực hiện Luật Thương mại;
– Căn cứ khả năng và nhu cầu của 02 bên;
Hà Nội, ngày…… tháng……..năm 2021, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A):

Địa chỉ :
Số điện thoại :
Mã số thuế :
Tài khoản số :

Người đại diện :                          Chức vụ:

BÊN MUA (BÊN B):
Địa chỉ :
Số điện thoại :
Tài khoản số :
Người đại diện :                           Chức vụ:
Theo ủy quyền:

Sau khi thỏa thuận hai bên cùng ký kết hợp đồng sửa chữa và thay thế vật tư cho xe ô tô mang biển kiểm soát sau:
Điều 1: Nội dung, hình thức, giá trị, nguồn kinh phí hợp đồng.
Bên B đồng ý để bên A thay thế vật tư, phụ tùng cho xe ô tô mang biển kiểm soát ………..với nội dung như sau:
Stt Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lượng Xuất Xứ Đơn giá Thành tiền
I. Xe BKS ………….
1 Bàn ép Cái
2 Lá côn Cái
3 Bi Tê Cái
4 Tổng phanh dưới Cái
5 Dầu phanh Lít
6 Công làm xe
II. Xe BKS ………….
1 Bàn ép Cái
2 Lá côn Cái
3 Bi Tê Cái
4 Công làm Xe
III. Xe BKS ………….
1 Hệ thống phanh Xe
2 Dầu động cơ lít
3 Lọc dầu động cơ Cái
4 Lọc xăng Cái
5 Nước làm mát Lít
6 Dầu phanh Lít
7 Dầu trợ lực lái Lít
8 Nước rửa kính Lít
9 Công làm Xe
IV. Xe BKS ………….
1 Gioăng mặt máy Cái
2 Gioăng giàn cò Cái
3 Ốc nắp giàn cò Cái
4 Gia công mặt máy Cái
5 Gia công lốc máy Cái
6 Xúc két nước Cái
7 Dầu động cơ Lít
8 Lọc dầu động cơ Cái
9 Nước làm mát động cơ Lít
10 Tuy ô bình nước phụ Cái
11 Dầu trợ lực lái Lít
12 Nắp két nước Cái
13 Dầu Diesel rửa chi tiết Lít
14 Cảm biến tiếng gõ Cái
15 Công làm máy, điện Xe
Cộng tiền chưa VAT
Thuế VAT
Tổng tiền (đã bao gồm thuế VAT)

Bằng chữ: …………………………………………………

– Hình thức hợp đồng:
– Nguồn kinh phí:

Điều 2: Thời gian, địa điểm thực hiện hợp đồng, phương thức thanh toán và điều kiện thanh toán.

2.1 Thời gian, địa điểm thực hiện hợp đồng.
– Thời gian thực hiện hợp đồng là:……ngày kể từ ngày bên B đem xe vào xưởng. Trong quá trình sửa chữa có gì phát sinh thì thông báo cho nhau bằng văn bản.
– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………….

2.2 Phương thức và điều kiện thanh toán:
– Bên B sẽ thanh toán cho Bên A 100% giá trị hợp đồng sau khi thay thế vật tư, nghiệm thu, bàn giao.
– Hình thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt.
– Đơn vị thụ hưởng:
Tài khoản:

Điều 3: Trách nhiệm của mỗi bên

– Bên A có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư thay thế, chất lượng vật tư phụ tùng phải đảm bảo chất lượng.
– Bên A có trách nhiệm cùng bên B giao nhận về tình trạng cũng như trang thiết bị của xe ra vào xưởng. Trong quá trình sửa chữa bên A có trách nhiệm bảo quản xe, nếu xảy ra mất mát bên A phải bồi thường.
– Bên A có trách nhiệm bảo hành trong thời gian: 01 năm với vật tư đã thay thế.
– Bên B phải chấp hành nghiêm chỉnh điều kiện và tiến độ thanh toán cho bên A, tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục bàn giao xe để bên A tiến hành thay thế vật tư, phụ tùng cho kịp tiến độ của hợp đồng. Thực hiện các quy định về kỹ thuật bảo dưỡng một cách hợp lý trong quá trình bảo hành.

Điều 4: Các điều khoản chung

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này trước hết sẽ giải quyết bằng đàm phán giữa hai bên trên cở sở bình đẳng và cùng có lợi. Nếu hai bên không thống đạt được các thỏa thuận, các tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa kinh tế nhà nước để giải quyết, quyết định của tòa sẽ là quyết định cuối cùng bắt buộc các bên phải thực hiện.
– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên lưu giữ 01 bản làm cơ sở theo dõi, thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tải fileMẫu hợp đồng sửa chữa xe ô tô”