Logo
TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC
 • Email
  otomydinhthc@gmail.com
 • Mở cửa
  Thứ 2 - Thứ 7
  8h00 - 17h30
 • Liên hệ với chúng tôi
  0962688768
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

Mức thu lệ phí cấp đổi đăng ký xe ô tô, cấp biển, đổi biển cho xe ô tô mới nhất 2023

Trang chủ / Mức thu lệ phí cấp đổi đăng ký xe ô tô, cấp biển, đổi biển cho xe ô tô mới nhất 2023
thumbnail
Tác giả: Thắng
Ngày đăng: 25/11/2022

Mức thu lệ phí cấp đổi đăng ký xe ô tô, cấp biển, đổi biển cho xe ô tô mới nhất 2023

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định

Mức thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số

TT Loại phương tiện giao thông Khu vực I

(ĐVT: nghìn đồng/lần/xe)

Khu vực II

(ĐVT: nghìn đồng/lần/xe)

Khu vực III

(ĐVT: nghìn đồng/lần/xe)

1 Ô tô; trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách áp dụng theo điểm 2 mục này 150-500 150 150
2 Ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách 2 triệu –

20 triệu

1 triệu 200
3 Sơ mi rơ móc, rơ móc đăng ký rời 100-200 100 100
4 Xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ)
a Trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống 500-1 triệu 200 50
b Trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng 1 triệu-2 triệu 400 50
c Trị giá trên 40.000.000 đồng 2 triệu-4 triệu 800 50
Riêng xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật 50 50 50

Mức thu lệ phí cấp đổi giấy đăng ký

TT Loại phương tiện giao thông Khu vực I

(ĐVT: nghìn đồng/lần/xe)

Khu vực II

(ĐVT: nghìn đồng/lần/xe)

Khu vực III

(ĐVT: nghìn đồng/lần/xe)

1 Cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số
a Ô tô (trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu caoáp dụng theo điểm 4.2 khoản 4 Điều này) 150 150 150
b Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc 100 100 100
c Xe máy (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu caoáp dụng theo điểm 4.2 khoản 4 Điều này) 50 50 50
2 Cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ô tô, xe máy 30 30 30
3 Cấp lại biển số 100 100 100
4 Cấp giấy đăng ký và biển số tạm thời (xe ô tô và xe máy) 50 50 50

Chú thích:

Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

Khu vực II gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã

Khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.

– Trường hợp cấp đổi giấy đăng ký, biển số xe ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao (không phân biệt có đổi hay không đổi chủ tài sản), tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới quy định tại điểm 2 (đối với ô tô), điểm 4 (đối với xe máy) mục I Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm 4.3 Khoản này.

+ Ví dụ 1: Ông A có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội, đã được Công an thành phố Hà Nội cấp giấy đăng ký và biển số xe, sau đó ông A bán xe đó cho ông B cũng ở tại thành phố Hà Nội thì khi đăng ký ông B chỉ phải nộp lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số theo mức thu quy định tại mục II Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

+ Ví dụ 2: Ông H ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, được Công an tỉnh Bắc Giang cấp giấy đăng ký và biển số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông H bán cho ông B tại Hà Nội thì khi đăng ký ông B phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới tại Hà Nội quy định tại điểm 2 (đối với xe ô tô con), điểm 4 (đối với xe máy) mục I Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

– Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định của cơ quan công an thì áp dụng mức thu cấp đổi giấy đăng ký, biển số quy định tại mục II Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

+ Ví dụ 3: Ông C đăng ký thường trú tại tỉnh Bắc Giang, được Công an tỉnh Bắc Giang cấp giấy đăng ký và biển số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông C chuyển hộ khẩu về Hà Nội thì khi đăng ký ông C phải nộp lệ phí theo mức thu cấp đổi giấy đăng ký và biển số tại Hà Nội quy định tại điểm 1a (đối với xe ô tô), điểm 1c (đối với xe máy) mục II Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

Tags, Chuyên mục

Tin tức (365)

Giá bảo dưỡng

Dự toán các hạng mục bảo dưỡng

{{ item }}
Thời gian ước tính {{ dataBaoGia.hang_muc.duration }}
Nhân công bảo dưỡng {{ formatNumber(dataBaoGia.hang_muc.manpower) }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Tổng

{{ item }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Ghi chú

Đặt lịch

icon

Hotline

icon

Hỗ trợ

icon

Tư vấn

icon

Bản đồ