TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Phanh ô tô, phanh tay ô tô: Hư hỏng, nguyên nhân triệu chứng

Phanh-o-to-phanh-tay-o-to-Hu-hong-nguyen-nhan-trieu-chung

Hư hỏng hệ thống phanh

Triệu Chứng Bàn đạp thấp hoặc bị hẫng

Nguyên nhân

 1. Rò rỉ dầu trong hệ thống phanh
 2. Có khí trong đường ống phanh
 3. Phớt dầu (Mòn hoặc bị hỏng) (Phanh đĩa phía trước)
 4. Phớt dầu (Mòn hoặc bị hỏng) (Phanh đĩa phía sau)
 5. Khi cúppen xy lanh (hỏng) (Phanh trống phía sau)
 6. Xi lanh phanh chính (Hỏng)
 7. Cần đẩy bộ trợ lực phanh (Cần điều chỉnh)

Triệu chứng Bó phanh

Nguyên nhân

 1. Hành trình tự do của bàn đạp phanh (Tối thiểu)
 2. Hành trình của cần phanh đỗ (Điều chỉnh sai)
 3. Khe hở guốc phanh trống phía sau (Điều chỉnh sai)
 4. Má phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh đĩa phía trước)
 5. Má phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh đĩa phía sau)
 6. Guốc phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh trống phía sau)
 7. Píttông phanh đĩa trước (Kẹt) (Phanh đĩa phía trước)
 8. Píttông phanh đĩa phía sau (Kẹt) (Phanh đĩa phía sau)
 9. Pít tông (kẹt) (Phanh trống phía sau)
 10. Píttông phanh đĩa phía trước (Kẹt) (Phanh đĩa phía trước)
 11. Píttông phanh đĩa phía sau (Kẹt) (Phanh đĩa phía sau)
 12. Pít tông (kẹt) (Phanh trống phía sau)
 13. Lò xo căng hoặc hồi (Hỏng) (Phanh trống phía sau)
 14. Hệ thống trợ lực phanh (Rò rỉ chân không)
 15. Xi lanh phanh chính (Hỏng)

Triệu chứng Lệch phanh

Nguyên nhân

 1. Píttông phanh đĩa trước (Kẹt) (Phanh đĩa phía trước)
 2. Píttông phanh đĩa phía sau (Kẹt) (Phanh đĩa phía sau)
 3. Pít tông (kẹt) (Phanh trống phía sau)
 4. Má phanh (Dính dầu) (Phanh đĩa phía trước)
 5. Má phanh (Dính dầu) (Phanh đĩa phía sau)
 6. Guốc phanh (Dính dầu) (Phanh trống phía sau)
 7. Píttông phanh đĩa phía trước (Kẹt) (Phanh đĩa phía trước)
 8. Píttông phanh đĩa phía sau (Kẹt) (Phanh đĩa phía sau)
 9. Pít tông (kẹt) (Phanh trống phía sau)
 10. Đĩa phanh (Bị xước) (Phanh đĩa phía trước)
 11. Đĩa phanh sau (Bị xước) (Phanh đĩa phía sau)
 12. Trống phanh sau (Xước) (Phanh trống phía sau)
 13. Má phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh đĩa phía trước)
 14. Má phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh đĩa phía sau)
 15. Guốc phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh trống phía sau)

Triệu chứng Đạp mạnh phanh nhưng lực phanh không đủ

Nguyên nhân

 1. Có khí trong đường ống phanh
 2. Rò rỉ dầu trong hệ thống phanh
 3. Píttông phanh đĩa trước (Kẹt) (Phanh đĩa phía trước)
 4. Píttông phanh đĩa phía sau (Kẹt) (Phanh đĩa phía sau)
 5. Pít tông (kẹt) (Phanh trống phía sau)
 6. Má phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh đĩa phía trước)
 7. Má phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh đĩa phía sau)
 8. Guốc phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh trống phía sau)
 9. Má phanh (Dính dầu) (Phanh đĩa phía trước)
 10. Má phanh (Dính dầu) (Phanh đĩa phía sau)
 11. Guốc phanh (Dính dầu) (Phanh trống phía sau)
 12. Má phanh (Chai cứng) (Phanh đĩa phía trước)
 13. Má phanh (Chai cứng) (Phanh đĩa phía sau)
 14. Guốc phanh (Chai cứng) (Phanh trống phía sau)
 15. Đĩa phanh (Bị xước) (Phanh đĩa phía trước)
 16. Đĩa phanh sau (Bị xước) (Phanh đĩa phía sau)
 17. Trống phanh sau (Xước) (Phanh trống phía sau)
 18. Hệ thống trợ lực phanh (Rò rỉ chân không)

Triệu chứng Tiếng ồn từ phanh

Nguyên nhân Má phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh đĩa phía trước)

 1. Má phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh đĩa phía sau)
 2. Guốc phanh (Bị nứt hoặc biến dạng) (Phanh trống phía sau)
 3. Bu lông lắp (Lỏng) (Phanh đĩa phía trước)
 4. Bu lông lắp (Lỏng) (Phanh đĩa phía sau)
 5. Đĩa phanh (Bị xước) (Phanh đĩa phía trước)
 6. Đĩa phanh sau (Bị xước) (Phanh đĩa phía sau)
 7. Trống phanh sau (Xước) (Phanh trống phía sau)
 8. Tấm đỡ má phanh (Lỏng) (phanh đĩa phía trước)
 9. Tấm đỡ má phanh (Lỏng) (Phanh đĩa phía sau)
 10. Chốt trượt (Mòn) (Phanh đĩa phía trước)
 11. Chốt trượt (Mòn) (Phanh đĩa phía sau)
 12. Má phanh (Bẩn) (Phanh đĩa phía trước)
 13. Má phanh (Bẩn) (Phanh đĩa phía sau)
 14. Guốc phanh (bẩn) (Phanh trống phía sau)
 15. Má phanh (Chai cứng) (Phanh đĩa phía trước)
 16. Má phanh (Chai cứng) (Phanh đĩa phía sau)
 17. Guốc phanh (Chai cứng) (Phanh trống phía sau)
 18. Lò xo căng hoặc hồi (Hỏng) (Phanh trống phía sau)
 19. Đệm chống mòn (Hỏng) (Phanh đĩa phía trước)
 20. Đệm báo mòn (Hỏng) (Phanh đĩa phía sau)
 21. Lò xo giữ guốc phanh (Hỏng) (Phanh trống phía sau)

Hư hỏng phanh tay

Triệu Chứng Bó phanh

Nguyên nhân

 1. Hành trình của cần phanh đỗ (Điều chỉnh sai)
 2. Dây phanh đỗ (Dính)
 3. Khe hở guốc phanh trống phía sau (điều chỉnh sai) (Phanh trống phía sau)
 4. Má phanh đỗ (Nứt hoặc bị chai cứng) (Phanh trống phía sau)
 5. Lò xo căng hoặc lò xo hồi (Hỏng) (Phanh trống phía sau)
 6. Píttông phanh đĩa phía sau (Bị kẹt) (Phanh đĩa phía sau)
Các dịch vụ khác tại Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô Mỹ Đình THC
Cố vấn dịch vụ: Hotline & zalo: 09.64.10.44.44
Tư vấn kỹ thuật: Hotline & zalo: 0962.68.87.68
Email: otomydinhthc@gmail.com
Công Ty TNHH Ô Tô Mỹ Đình THC – “HƠN CẢ SỰ MONG ĐỢI …”
Xưởng dịch vụ 1: Số 587 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xưởng dịch vụ 2: Số 589 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website dịch vụ: www.otomydinhthc.com
Website phụ tùng: www.shopoto.com.vn
Youtube: https://youtu.be/hFCNQikE_MA
Fanpage: https://www.facebook.com/otomydinhTHC/?ti=as
Google map: