Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Quạt gió điều hòa ô tô và các chế độ của điều hòa ô tô

Quạt gió điều hòa ô tô

Ghi Chú: Khi quạt gió ở chế độ AUTO, đèn báo điều chỉnh quạt gió sẽ không sáng.

Khi tốc độ quạt được điều khiển bằng tay bằng cách thao tác núm vặn, các việc điều khiển quạt gió được hiển thị trên màn hình ở phía trên điều khiển phân phối gió. Để quay lại chế độ tự động, ấn nhanh nút AUTO.

Điều khiển nhiệt độ

Bạn có thể chọn nhiệt độ nằm giữa 16°C (61°F) và 28°C (82°F) với bước 0,5°C (1°F). Ở vị trí LO (thấp hơn 16°C (61°F)) hệ thống sẽ chuyển sang chế độ làm mát lâu dài, ở vị trí HI (trên 28°C (82°F)) để chuyển sang chế độ sưởi lâu dài, và không tự điều chỉnh ổn định nhiệt độ.

Chế độ đơn

Ở chế độ đơn, việc chọn nhiệt độ giữa phía bên người lái và phía bên phụ là liên thông với nhau. Nếu bạn điều chỉnh nhiệt độ bằng nút xoay bên lái, thì nhiệt độ ở bên phụ cũng được điều chỉnh về bằng với bên lái.

Để bật chế độ kép

Ghi Chú: Điều chỉnh tốc độ quạt gió sẽ chuyển hệ thống sang chế độ kép (DUAL).

Điều khiển điều hòaChọn nhiệt độ bên phụ bằng nút xoay bên phụ. Nhiệt độ bên lái sẽ giữ không đổi. Bây giờ bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ bên lái và bên phụ độc lập với nhau. Việc chọn nhiệt độ của mỗi bên sẽ được hiển thị trên màn hình. Bạn có thể chọn nhiệt độ khác nhau giữa hai bên lên tới 4°C (8°F).

Ghi Chú: Nếu bạn chọn nhiệt độ khác nhau giữa hai bên lớn hơn 4°C (8°F), nhiệt độ phía còn lại sẽ được điều chỉnh sao cho chênh lệch nhiệt độ ở mức 4°C (8°F).

Để tắt chế độ kép

Ấn nút AUTO trong khoảng 3 giây hoặc chọn HI hoặc LO ở phía bên lái. Nhiệt độ bên phụ sẽ được điều chỉnh về bằng nhiệt độ bên lái.

Chế độ gió trong

Ấn nút gió trong để chuyển đổi giữa hai chế độ gió trong và gió ngoài.

Ghi Chú: Khi hệ thống ở chế độ tự động và nhiệt độ bên trong cũng như bên ngoài xe khá nóng, hệ thống sẽ tự động chọn chế độ gió trong để tăng khả năng làm mát. Một khi đạt được nhiệt độ mong muốn, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ gió ngoài.

Làm lạnh nhanh trong xe

Lựa chọn A/C MAX sẽ cung cấp hiệu quả làm mát tối đa cho người sử dụng. Ấn nút A/C MAX lần 2 để tắt A/C MAX.

Làm tan băng và tan sương kính chắn gió

Ấn nút tan băng MAX để làm tan sương nhanh kính chắn gió.

Không khí mới sẽ đi vào trong xe và hệ thống điều hòa được chọn một cách tự động. Tốc độ quạt gió, điều khiển nhiệt độ và chế độ gió ngoài sẽ hoạt động một cách tự động và không thể điều chỉnh bằng tay.

Quạt gió sẽ được đặt ở tốc độ tối đa và nhiệt độ tới HI.

Khi bạn chọn nút tan băng MAX, sấy kính sẽ tự động bật và tắt sau một thời gian định trước.

Ấn nút tan băng MAX lần hai sẽ đưa hệ thống trở về trước khi cài đặt.

Để quay trở lại chế độ tự động, ấn nhanh nút AUTO .

Bật và tắt điều hòa nhiệt độ

Nhấn nút A/C để bật và tắt điều hòa. Đèn trên nút bấm chỉ ra tình trạng của hệ thống điều hòa A/C.

Ghi Chú: A/C chỉ hoạt động khi động cơ làm việc.

Tắt chế độ điều khiển khí hậu tự động

Điều khiển điều hòaẤn nút nguồn để bật và tắt hệ thống. Khi bị tắt, chế độ gió ngoài được chọn nhưng cũng có thể chọn chế độ gió ngoài bằng tay.