TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Que thăm dầu hộp số

Một que thăm dầu hộp số kiểu có thể tháo được đặt ở phía trước bên phải của vỏ hộp số. Nó được giữ bởi nút điền dầu hộp số bên ngoài. Que thăm dầu hôp số được tháo ra cùng với nút điền dầu hộp số.

Que thăm dầu hôp số được tháo ra khỏi nút điền dầu hộp số để kiểm tra mức dầu hộp số.

Mức dầu hộp số được kiểm tra chính xác khi hộp số đạt tới nhiệt độ làm việc bình thường, 97ºC – 102ºC và xe ở trên bề mặt phẳng bằng phẳng.

Mức dầu hộp số chính xác ở đạt được ở mức cao hơn vạch đánh dấu ngang trên que thăm dầu hộp số.

Chi tiết Mô tả Que thăm dầu hộp số

1 Nút điền dầu hộp số

2 Que thăm dầu hộp số

3 Đường báo đầy dầu trên que thăm dầu