TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Sơn xe BMW 320i

son-xe-bmw-320i

Tư vấn sơn xe BMW 320i

[02/07/2020 08:56:43] Cấp Cứu Hà Sơn: Alo
[02/07/2020 08:58:07] Cấp Cứu Hà Sơn: [Album]

hinh-anh-xe-bmw-bi-xuoc-son
Hình ảnh xe BMW bị xước sơn

hinh-anh-xe-bmw-truoc-khi-son
[02/07/2020 08:58:49] Cấp Cứu Hà Sơn: Sơn xe BMW 320i chỗ này mất bao lâu e
[02/07/2020 09:00:49] Ô Tô Mỹ Đình THC: da
[02/07/2020 09:01:17] Ô Tô Mỹ Đình THC: trong ngày là lấy được xe a ạ
[02/07/2020 09:01:32] Cấp Cứu Hà Sơn: Nó hơi lõm
[02/07/2020 09:01:48] Ô Tô Mỹ Đình THC: phải gò a ạ
[02/07/2020 09:01:57] Cấp Cứu Hà Sơn: Hết khoảng bn e

Giá sơn xe bmw

[02/07/2020 09:04:22] Ô Tô Mỹ Đình THC: Dạ, em báo giá sơn xe BMW của anh đây ạ. Sơn cánh cửa trước 800k, cánh cửa sau 800k, hông sau 500k
[02/07/2020 09:04:26] Ô Tô Mỹ Đình THC: Gò 300k
[02/07/2020 09:04:37] Ô Tô Mỹ Đình THC: Tổng 2,4 triệu a nhé
[02/07/2020 09:04:43] Cấp Cứu Hà Sơn: Ok e
[02/07/2020 09:04:56] Cấp Cứu Hà Sơn: Vậy a đặt lịch làm luôn nhé
[02/07/2020 09:05:15] Ô Tô Mỹ Đình THC: vâng ạ. a đặt lịch bao giờ ạ
[02/07/2020 09:05:29] Cấp Cứu Hà Sơn: Bây giờ a đi từ trần khánh dư
[02/07/2020 09:05:46] Cấp Cứu Hà Sơn: Chắc khoảng 45p nữa đến chỗ e
[02/07/2020 09:06:00] Cấp Cứu Hà Sơn: 30G 063xx
[02/07/2020 09:06:11] Ô Tô Mỹ Đình THC: dạ. ok a ạ
[02/07/2020 17:33:52] Cấp Cứu Hà Sơn: Xe đã sơn chưa e
[02/07/2020 17:34:23] Ô Tô Mỹ Đình THC: Sơn xong rồi a ạ nhưng phải chờ khô để đánh bóng a ạ
[02/07/2020 17:35:41] Cấp Cứu Hà Sơn: Chụp cho a phát để báo cáo sếp
[02/07/2020 17:36:02] Cấp Cứu Hà Sơn: Tại a hẹn chiều tối nay giao xe
[02/07/2020 17:40:07] Ô Tô Mỹ Đình THC: [Hình ảnh]

hinh-anh-xe-bmw-sau-khi-son
Hình ảnh xe BMW sau khi sơn

hinh-anh-xe-bmw-320i-sau-khi-son
[02/07/2020 17:40:40] Ô Tô Mỹ Đình THC: [Hình ảnh]
[02/07/2020 17:40:58] Ô Tô Mỹ Đình THC: [Hình ảnh]
[03/07/2020 09:10:22] Cấp Cứu Hà Sơn: Xe a mấy giờ xong e
[03/07/2020 09:11:40] Ô Tô Mỹ Đình THC: dạ vừa xong rồi a ạ
[03/07/2020 09:11:45] Ô Tô Mỹ Đình THC: a qua lấy đi ạ
[03/07/2020 09:13:06] Cấp Cứu Hà Sơn: Giờ a cho 1 xe nữa qua chỗ e làm
[03/07/2020 09:13:14] Cấp Cứu Hà Sơn: Chiều lấy nhé
[03/07/2020 09:13:25] Cấp Cứu Hà Sơn: Làm cũng ít thôi
[03/07/2020 09:13:55] Ô Tô Mỹ Đình THC: dạ. vâng ạ.
[03/07/2020 11:38:10] Cấp Cứu Hà Sơn: E ơi a kiểm tra xe rồi
[03/07/2020 11:38:21] Cấp Cứu Hà Sơn: Sơn chưa được bóng lắm em ạ
[03/07/2020 11:38:31] Cấp Cứu Hà Sơn: Vẫn hơn gợn gơn
[03/07/2020 11:38:41] Cấp Cứu Hà Sơn: Trông chưa nhẵn bóng lắm
[03/07/2020 11:39:15] Ô Tô Mỹ Đình THC: a chụp ảnh lại cho e xem những chỗ chưa bóng
[03/07/2020 11:39:24] Cấp Cứu Hà Sơn: Tí a chụp cho xem
[03/07/2020 11:39:32] Cấp Cứu Hà Sơn: Xe đang rửa
[03/07/2020 11:43:44] Cấp Cứu Hà Sơn: Nó đang bị bóng quá
[03/07/2020 11:43:52] Cấp Cứu Hà Sơn: A chưa chụp đc
[03/07/2020 11:44:26] Ô Tô Mỹ Đình THC: dạ. ok a. e quên mất chưa dặn a là sơn xong sau đó a đi khoảng nửa ngày thì quay lại e đánh bóng là hết a ạ. Thế chiều a lấy xe starex, a đánh xe bmw qua e xử lý tí là ok a
[03/07/2020 11:46:36] Cấp Cứu Hà Sơn: Uh. Ok e
[03/07/2020 17:22:27] Cấp Cứu Hà Sơn: Xe a xong chưa

[03/07/2020 17:30:26] Ô Tô Mỹ Đình THC: Dạ xong rồi a ạ. A qua lấy xe đi ạ