Logo
TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC
 • Email
  otomydinhthc@gmail.com
 • Mở cửa
  Thứ 2 - Thứ 7
  8h00 - 17h30
 • Liên hệ với chúng tôi
  0962688768
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC
image

THÁO VÀ LẮP THÂN VỎ XE Ô TÔ

Trang chủ / THÁO VÀ LẮP THÂN VỎ XE Ô TÔ
thumbnail
Tác giả: Thắng
Ngày đăng: 14/02/2022

THÁO VÀ LẮP THÂN VỎ XE Ô TÔ

CHÚ Ý:

•Với các bộ phận không có số được miêu tả trong hình vẽ, chỉ bộ phận nằm trong bộ phận lắp ráp được minh hoạ bằng số.

•Bảng độ bền kéo đưa ra giá trị độ bền lớn nhất của một bộ phận trong các thành phần bộ phận.

INFOID:0000000011863868 ĐỐI VỚI LOẠI XE AUSTRALIA : Thành phần Bộ phận Thân xe Sau

Tham khảo bảng kê các bộ phận để thay thế.

Số Tên Bộ phận

Độ bền kéo

(MPa)

Các bộ phận

Nóc xe Dưới 440 —

Rãnh nóc xe trước 590 —

Vòm nóc xe số 1 Dưới 440 —

Vòm nóc xe số 2 Dưới 440 —

Rãnh nóc xe sau Dưới 440 —

Nắp ca-pô Dưới 440 ×

Tấm chắn trước (RH & LH) Dưới 440 ×

Trụ trước bên trong phía trên (RH & LH) 590 —

Cụm trụ khoá bên trong (RH & LH) 440 —

Thanh gia cố trụ trước bên ngoài (RH & LH) 590 —

Thanh gia cố ngưỡng cửa bên ngoài (RH & LH) 590 ×

Cụm giá đỡ tấm chắn trước (RH & LH) Dưới 440 ×

Thanh gia cố rãnh nóc xe bên ngoài (RH & LH) 590 —

Thanh gia cố trụ khoá bên ngoài (RH & LH) 590 —

Thân xe phía trước bên ngoài (RH & LH) Dưới 440 ×

Cụm tấm ốp sau Dưới 440 ×

Cụm cửa trước (RH & LH) 590 ×

Tấm ốp cửa phía trước bên ngoài (RH & LH) Dưới 440 ×

Cụm cửa sau (RH & LH) 590 ×

Tấm ốp cửa phía sau bên ngoài (RH & LH) Dưới 440 ×

Sửa đổi: Tháng 12/2014 D23THÀNH PHẦN BỘ PHẬN THÂN XE

BRM-27

< CHUẨN BỊ > [XE BÁN TẢI]

: Các bộ phận trước khi phủ lớp thép chống gỉ cả hai mặt

: HSS và bộ phận dùng thép chống gỉ cả hai mặt

CHÚ Ý:

•Với các bộ phận không có số được miêu tả trong hình vẽ, chỉ bộ phận nằm trong bộ phận lắp ráp được minh hoạ bằng số.

•Bảng độ bền kéo đưa ra giá trị độ bền lớn nhất của một bộ phận trong các thành phần bộ phận.

INFOID:0000000011863869 ĐỐI VỚI LOẠI XE AUSTRALIA : Thành phần Bộ phận Thân xe

Tham khảo bảng kê các bộ phận để thay thế.

Số Tên Bộ phận

Độ bền kéo

(MPa)

Các bộ phận

trước khi phủ

lớp thép chống

gỉ cả hai mặt

Cụm cửa sau Dưới 440 ×

Cụm nắp bộ nạp nhiên liệu Dưới 440 ×

Cụm thân xe sau Tham khảo số −

Tấm ốp sàn giữa Dưới 440 ×

Cụm tấm ốp bên (RH & LH) Dưới 440 ×

Tấm đỡ sàn phía đuôi thân xe sau Dưới 440 ×

Cụm tấm đỡ sàn thứ 4 440 ×

Tấm đỡ sàn sàn thứ 3 440 ×

Tấm đỡ sàn sàn Dưới 440 ×

Tấm đỡ sàn sàn thứ 1 Dưới 440 ×

Khung tấm ốp đầu mục Dưới 440 ×

Tấm ốp đầu mục Dưới 440 ×

Sửa đổi: Tháng 12/2014 D23THÀNH PHẦN BỘ PHẬN THÂN XE

BRM-29

< CHUẨN BỊ > [XE BÁN TẢI]

loại 2WD loại 4WD

: Các bộ phận dùng thép có độ bền cao (HSS)

JSKIA5728ZZ

Sửa đổi: Tháng 12/2014 D23BRM-30

< CHUẨN BỊ > [XE BÁN TẢI]

THÀNH PHẦN BỘ PHẬN THÂN XE

Số Tên Bộ phận

Độ bền kéo

(MPa)

Các bộ phận

trước khi phủ

lớp thép chống

gỉ cả hai mặt

Cụm khung xe Tham khảo số −

Cụm thanh ngang cản trước 540 —

Thanh ngang thứ hai Dưới 440 —

Cụm thanh ngang sau treo phía trước 440 —

Thanh ngang thứ 4 540 —

Toàn bộ các thanh giằng 540 —

Toàn bộ thanh ngang gắn động cơ phía sau 440 —

Cụm thanh ngang bình nhiên liệu Dưới 440 —

Cụm giá đỡ vỏ bình nhiên liệu (RH) Dưới 440 —

Cụm giá đỡ vỏ bình nhiên liệu (LH) Dưới 440 —

Thanh ngang thứ 7 440 —

Cụm thanh ngang thanh xoắn Dưới 440 —

Cụm thanh ngang bánh xe dự trữ 440 —

Cụm mở rộng bộ phận phía trước (RH & LH) 540 —

Giá đỡ gắn ca-bin thứ 1 (RH & LH) Dưới 440 —

Thanh gia cố cắt chéo treo trước (RH & LH) Dưới 440 —

Cụm giá đỡ treo trước (RH & LH) Dưới 440 —

Giá đỡ ống mềm phanh trước (RH & LH) Dưới 440 —

Cụm giá đỡ ống chắn bụi giảm chấn trước (RH & LH) Dưới 440 —

Giá đỡ gắn ca-bin thứ 2 (RH & LH) Dưới 440 —

Cụm giá đỡ ống chắn bụi giảm chấn trước (RH & LH) Dưới 440 —

Cụm giá đỡ gắn động cơ (RH & LH) Dưới 440 —

Miếng đệm thanh ngang thứ 4 (RH & LH) Dưới 440 —

Cụm giá đỡ trước lò xo phía sau (RH & LH) Dưới 440 —

Giá đỡ gắn ca-bin thứ 3 (RH & LH) Dưới 440 —

Giá đỡ gắn thân xe sau thứ 1 (RH & LH) Dưới 440 —

Giá đỡ gắn thân xe sau thứ 2 (RH & LH) Dưới 440 —

Cụm giá đỡ ống chắn bụi giảm chấn sau (RH & LH) Dưới 440 —

Cụm giá đỡ giảm sóc sau (RH & LH) Dưới 440 —

Giá đỡ cảm biến ABS (RH & LH) Dưới 440 —

Bạc thanh ngang thứ (RH & LH) Dưới 440 —

Cụm giá đỡ sau lò xo phía sau (RH & LH) Dưới 440 —

Giá đỡ ống mềm phanh sau Dưới 440 —

Giá đỡ gắn thân xe sau thứ 4 (RH & LH) Dưới 440 —

Miếng đệm thanh ngang (RH & LH) Dưới 440 —

Giá đỡ gắn thân xe sau thứ 5 (RH & LH) Dưới 440 —

•Với các bộ phận không có số được miêu tả trong hình vẽ, chỉ bộ phận nằm trong bộ phận lắp ráp được minh hoạ bằng số.

•Bảng độ bền kéo đưa ra giá trị độ bền lớn nhất của một bộ phận trong các thành phần bộ phận.


Giá bảo dưỡng

Dự toán các hạng mục bảo dưỡng

{{ item }}
Thời gian ước tính {{ dataBaoGia.hang_muc.duration }}
Nhân công bảo dưỡng {{ formatNumber(dataBaoGia.hang_muc.manpower) }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Tổng

{{ item }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Ghi chú

Đặt lịch

icon

Hotline

icon

Hỗ trợ

icon

Tư vấn

icon

Bản đồ