TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

CỤM ĐỒNG HỒ TAPLO TRÊN XE Ô TÔ

Về hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh đồng hồ. Tham khảo Cài đặt giờ ở dàn âm thanh (trang 198).

BỘ ĐIỀU CHỈNH CƯỜNG ĐỘ SÁNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN TAP-LÔ

Ghi Chú: Điều chỉnh công tắc sáng tối sẽ thay đổi mức độ sáng của các màn hình và công tắc trong xe.

Để biết vị trí các chi tiết: Tham khảo Các đồng hồ đo

Ấn nút sáng tối để chỉnh sáng tối ở bước lớn hơn.

Ấn và giữ nút sáng tối để điều chỉnh mức độ sáng tối với bước nhỏ.