TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Hệ thống hỗ trợ rảnh tay điện thoại trên xe ô tô

Hình ảnh mô tả LHD (lái bên tay trái)

1 Kết nối với thiết bị ngoại vi

2 Cổng kết nối với USB

2 Có các chế độ rảnh tay sau:

• Chế độ rảnh tay điện thoại với Bluetooth®, kích hoạt điều khiển giọng nói và kết nối trực tiếp với USB trên mô đun:

– Với phiên bản này, một dây cáp USB đặc biệt là cần thiết để cài đặt các cập nhật của mô đun chế độ rảnh tay/ Bluetooth / điều khiển giọng nói.

• Hệ thống hỗ trợ điện thoại rảnh tay với Bluetooth®, kích hoạt điều khiển giọng nói và cổng kết nối USB và AUX riêng trên hộp giao diện điều khiển trung tâm

– Với phiên bản này, tất cả các cập nhật của mô đun chế độ rảnh tay/ Bluetooth / kích hoạt điều khiển giọng nói có thể được cài đặt trực tiếp thông qua cổng kết nối USB trên giao diện điều khiển trung tâm.
Cả hai phiên bản, thẻ nhớ USB là cần thiết cho các công việc cập nhật. Sử dụng thẻ nhớ USB, có thể tải phần mềm mới nhất từ FordEtis và cập nhật vào xe thông qua cổng USB.

Các hệ thống sau hỗ trợ cho kích hoạt điều khiển giọng nói:

• Hệ thống âm thanh,
• Điện thoại,
• Hệ thống điều hòa.