TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

ĐÈN SƯƠNG MÙ – ĐÈN GẦM PHÍA TRƯỚC

CẢNH BÁO Chỉ sử dụng đèn sương mù phía trước khi tầm nhìn bị hạn chế bởi sương mù, tuyết hoặc mưa.

Ghi Chú: Bạn không thể bật đèn sương mù phía trước trừ khi bạn bật đèn pha.

Điều chỉnh Bạn có thể điều chỉnh đèn sương mù phía trước một chút với mục đích làm cho lái xe thoải mái.

Ghi Chú: Điều chỉnh đèn sương mù phải đáp ứng các yêu cầu quy định các quốc gia.

1. Vị trí xe không tải đặt ở trên mặt phẳng, mặt chuẩn.

2. Để một người ngồi vào vị trí của người lái.

3. Khởi động động cơ để nạp ác quy.

4. Bật đèn sương mù phía trước.

5. Điều chỉnh hướng đèn sương mù sao cho đường cắt của nó không quá X: 20 m (65.6 ft).