TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

MỞ VÀ ĐÓNG NẮP KHOANG ĐỘNG CƠ

Mở nắp ca bô

1. Kéo cần ở phía dưới bảng đồng hồ táp lô. Để biết vị trí các bộ phận: Tham khảo Khởi động nhanh (trang 9).

Bảo dưỡng khoang động cơ

2. Nâng nhẹ nhàng nắp ca bô lên.

3. Di chuyển chốt hãm phía trước sang bên trái của xe .

4. Mở nắp ca bô.

5. Đỡ bằng thanh chống.

Đóng nắp ca bô

Ghi Chú: Chắc chắn rằng nắp ca bô đã được đóng đúng cách.

Hạ thấp nắp ca bô và cho nó tự rơi xuống bởi tự trọng trong 20-30cm cuối cùng.