TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Hệ thống chống trộm bằng chìa mã hóa trên xe ô tô

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM

Bộ nhận dạng chìa khóa là hệ thống bảo vệ chống trộm để ngăn chặn người ngoài khởi động động cơ bằng chìa khóa có mã không đúng.

CHÌA KHOÁ MÃ HOÁ

Ghi Chú: Không bọc chìa khóa bằng kim loại. Vì điều này làm cho thiết bị thu không nhận biết chìa khóa của bạn. Ghi Chú: Nếu bị mất một chìa khóa, hãy xóa mã và mã hóa lại các chìa còn lại. Liên lạc với đại lý để biết thêm thông tin chi tiết. Các chìa mới cần phải được mã hóa cùng với các chìa đang dùng.

Nếu bị mất một chìa khóa, bạn có thể làm thêm chìa mới tại đại lý của Ford. Cung cấp mã chìa khóa trên nhãn của chìa khóa gốc cho đại lý nếu có thể khi làm thêm chìa. Bạn có thể làm thêm chìa tại đại lý của Ford.

CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ CHỐNG TRỘM BẰNG CHÌA MÃ HOÁ

Bộ nhận dạng chìa khóa tự động bật sau khi tắt chìa khóa điện.

Đèn báo trên táp lô sẽ nháy để báo hệ thống đang hoạt động.

HUỶ CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ CHỐNG TRỘM

Bộ nhận dạng chìa khóa sẽ tự động tắt khi bạn bật chìa khóa điện bằng chìa khóa đúng.

Đèn báo trên táp lô sẽ sáng lên khoảng 3 giây sau đó sẽ tắt. Nếu đèn báo tiếp tục sáng hoặc nháy trong khoảng 1 phút và sau đó lặp lại một cách không đều đặn có nghĩa là chìa khóa chưa được nhận dạng. Rút chìa khóa và thử lại.

Nếu bạn không khởi động được động cơ bằng chìa khóa đúng thì xe đang có lỗi. Bộ nhận dạng chìa khóa cần phải được kiểm tra ngay lập tức.