TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

Hướng dẫn 1 số chức năng mở, đóng khóa cửa, kính xe ô tô

Mở khóa cửa một bước và mở khóa cửa hai bước

– Mở khóa cửa một bước: Khi nhấn vào nút mở khóa ở bộ điều khiển từ xa một lần thì tất cả các khóa cửa xe đều mở ra cùng một lúc.
– Mở khóa cửa hai bước: Khi nhấn vào nút mở khóa ở bộ điều khiển từ xa một lần thì khóa cửa lái được mở ra, sau đó nhấn tiếp lần thứ hai trong vòng 3 giây khóa cửa của 3 cửa còn lại sẽ đực mở ra.
– Để thay đổi chế độ mở khóa cửa từ một bước sang mở hai bước ta làm như sau: Tắt chìa khoa điện, sau đó nhấn đồng thời và giữ nút mở và nút khóa ở bộ điều khiển từ xa cho đến khi đèn xy nhan nháy hai lần đây la tín hiệu cho biết quá trình lập trình thành công, tiếp tục duy tri sau 4 giây rồi nhả ra.

Chức năng khóa kép

– Khóa kép là một chức năng tăng cường khả năng chống trộm, chức năng này ngăn ngừa không cho phép mở khóa cửa từ bên trong.Thực hiện khóa kép băng hai cách.
+ Thực hiện khóa kép băng chìa khóa: Cho chìa khóa vào ổ khóa cử bên lái, xoay đến vị trí Lock 2 lần trong vòng 3 giây.
+ Thực hiện khóa kép bằng điều khiển từ xa: Nhấn nút khóa 2 lần trong vòng 3 giây.
+ Đèn xy nhan sẽ nháy 2 lần khi công việc khóa kép được thực hiện.

Mở và đóng đồng thời tất cả các kính điện.

– Mở đồng thời tất cả các kính điện: Ta nhấn và giữ núm “Unlock” với thời gian tối thiểu là 3 giây, sau đó kính điện và kính mui sẽ tự động cùng mở.
– Đóng đồng thời tất cả các kính điện: Ta nhấn và giữ núm “Lock” với thời gian tối thiểu là 2 giây, sau đó kính điện và kính mui sẽ tự đông cùng đống đồng thời.