Logo
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ÔTÔ THC
 • Email
  otomydinhthc@gmail.com
 • Mở cửa
  Thứ 2 - CN
  8h00 - 17h30
 • Liên hệ với chúng tôi
  0962688768
THC AUTO
image

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU ĐĨA CD TRÊN XE Ô TÔ

Trang chủ / HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU ĐĨA CD TRÊN XE Ô TÔ
thumbnail
Tác giả: Thắng
Ngày đăng: 08/01/2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU ĐĨA CD TRÊN XE Ô TÔ

PHÁT LẠI ĐĨA CD

Ghi Chú: Trong quá trình đọc đĩa, màn hình sẽ thể hiện đĩa, bài hát hay thời gian đã trôi kể từ khi bắt đầu bài hát.

Trong khi đang bật radio, nhấn phím CD một lần để chuyển sang nghe nhạc từ đĩa CD.

Việc đọc đĩa sẽ bắt đầu ngay lập tức sau khi cho đĩa vào ổ đĩa.

CHỌN BÀI HÁT

• Nhấn nút tìm lên một lần để chuyển sang bài hát tiếp theo hoặc nhấn liên tiếp để chuyển sang các bài khác tiếp sau đó.

• Nhấn nút tìm xuống một lần để chạy lại bài hát đang nghe. Nếu nhấn trong vòng 2 giây ở phần đầu của bài hát, bài hát trước đó sẽ được chọn.

• Nhấn nút tìm xuống nhiều lần để chuyển về các bài hát trước đó.

Loại 2, 3, 4 và 5

• Nhấn các nút mũi tên lên hoặc xuống, và sử dụng nút OK, chọn bài hát mong muốn.

Loại 3, 4 and 5

Số bài hát mong muốn có thể được nhập vào bằng bàn phím số. Quay số bài hát mong muốn cho đến khi kết thúc (chẳng hạn bấm 1 sau đó bấm 2 để chọn bài số 12) hoặc quay số và nhấn trực tiếp nút OK.

CHẠY (TUA) NHANH VỀ PHÍA TRƯỚC/PHÍA SAU

Nhấn và giữ phím tìm kiếm lên hoặc xuống để tìm kiếm về phía trước hay về phía sau trong các bài hát trên đĩa.

CHỨC NĂNG CHỌN BÀI HÁT NGẪU NHIÊN

Đọc đĩa ngẫu nhiên (chế độ shuffle) sẽ đọc đĩa với trình tự ngẫu nhiên.

Loại 1

1. Nhấn nút SHUFFLE trong chế độ CD.

Khi đọc đĩa CD định dạng MP3, các tùy chọn bao gồm SHUFFLE trên toàn bộ đĩa, hoặc đọc tất cả bài hát trong thư mục với trình tự ngẫu nhiên.

Loại 2

1. Nhấn nút MENU và chọn CD MODE.

2. Chọn SHUFFLE, sẽ bật hoặc tắt chức năng chạy đĩa ngẫu nhiên.

Khi đọc đĩa CD định dạng MP3, các tùy chọn bao gồm SHUFFLE trên toàn bộ đĩa, hoặc đọc tất cả bài hát trong thư mục với trình tự ngẫu nhiên.

Loại 3, 4 và 5

Nhấn nút chức năng 2.

Ghi Chú: Khi đọc đĩa CD định dạng MP3, các tùy chọn bao gồm SHUFFLE trên toàn bộ đĩa, hoặc đọc tất cả bài hát trong thư mục với trình tự ngẫu nhiên. Nhấn lặp lại nút chức năng 2 sẽ chuyển qua lại giữa các tùy chọn này.

Sử dụng nút tìm kiềm lên hoặc xuống để chọn bài hát tiếp theo có thể đọc ngẫu nhiên nếu được yêu cầu.

PHÁT LẠI BÀI VỪA NGHE

Loại 1

1. Nhấn nút REPEAT trong chế độ CD.

Khi đọc đĩa MP3 CD, các tùy chọn bao gồm REPEAT (lặp lại) bát hát đó, hoặc lặp lại toàn bộ bài hát trong thư mục.

Loại 2

1. Nhấn nút MENU và chọn CD MODE.

2. Chọn REPEAT, chức năng này sẽ được bật hoặc tắt. Bài hát sẽ được phát lại sau khi kết thúc.

Khi đọc đĩa CD định dạng MP3, các tùy chọn bao gồm REPEAT (lặp lại) bát hát đó, hoặc lặp lại toàn bộ bài hát trong thư mục.

Loại 3, 4 và 5

Nhấn nút chức năng 1.

Khi đọc đĩa CD định dạng MP3, các tùy chọn bao gồm REPEAT (lặp lại) bát hát đó, hoặc lặp lại toàn bộ bài hát trong thư mục. Nhấn nút chức năng 1 lần nữa để chuyển chế độ giữa các chức năng tùy chọn này.

QUÉT TRACK ĐĨA CD

Chức năng SCAN (quét) cho phép bạn nghe thử mỗi bài hát trong vòng 5 giây.

Loại 1

1. Nhấn nút CD/AUX để chọn CD MODE.

2. Nhấn nút SCAN/AS trong khoảng thời gian ngắn để kích hoạt việc quét đĩa CD.

3. Nhấn nút SCAN/AS trong khoảng thời gian ngắn lần nữa để tiếp tục nghe bài hát này.

Loại 2

Có nhiều chế độ quét khác nhau tùy thuộc vào loại đĩa CD đang đọc.

1. Nhấn nút MENU và chọn CD MODE.

2. Chọn nút SCAN để bật hoặc tắt chức năng này.

Ghi Chú: Khi đọc đĩa CD định dạng MP3, các tùy chọn bao gồm SCAN toàn bộ đĩa, hay chỉ các bài hát trong thư mục.

3. Nhấn nút OK để dừng chế độ quét.

Type 3, 4 and 5

1. Nhấn nút chức năng 3.

Ghi Chú: Khi đọc đĩa CD định dạng MP3, các tùy chọn bao gồm SCAN toàn bộ đĩa, hay chỉ các bài hát trong thư mục. Nhấn lặp lại lần nữa nút chức năng 3 để chuyển chế độ giữa các chức năng tùy chọn này.

2. Nhấn nút chức năng 3 một lần nữa để dừng chế độ quét.

TỰ ĐỘNG PHÁT LẠI FILE MP3

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) là công nghệ và định dạng tiêu chuẩn cho dữ liệu âm thanh nén. Điều này cho phép sử dụng phương tiện hiệu quả hơn.

Đầu đĩa CDBạn có thể mở các tệp MP3 ghi trên các đĩa CD-ROM, CD-R, và CD-RW. Đĩa phải có định dạng theo ISO 9660 mức 1 hoặc mức

2, hoặc định dạng mở rộng Joliet hoặc Romeo. Bạn có thể sử dụng đĩa được ghi bởi chế độ Multi Session.

Đinh dạng ISO 9660

Đây là tiêu chuẩn quốc tế thông dụng nhất cho định dạng tệp và thư mục logic trên đĩa CD-ROM.

Có một số mức tiêu chuẩn khác nhau. Ở mức 1, tên tệp phải có định dạng 8.3 (tên tệp không quá 8 ký tự, phần mở rộng không quá 3 ký tự “MP3”) và bằng chữ hoa.

Tên thư mục không quá 8 ký tự. Không có quá 8 mức thư mục (cây thư mục). Tiêu chuẩn mức 2 cho phép tên tệp lên đến 31 ký tự.

Mỗi thư mục có đến 8 cây thư mục.

Với định dạng mở rộng Joliet hoặc Romeo, hãy cân nhắc các hạn chế này khi đặt cấu hình phần mềm ghi đĩa CD.

Ghi nhiều ngăn

Đây là phương pháp ghi cho phép bổ sung dữ liệu bằng phương pháp “mỗi bài hát một lần ghi”.

Các đĩa CD thông thường bắt đầu bằng khu vực điều khiển CD được gọi là đầu vào và kết thúc tại khu vực gọi là đầu ra. Đĩa CD Multi Session là loại đĩa có nhiều ngăn, mỗi phân khúc từ đầu vào đến đầu ra được gọi là một ngăn.

• CD-Extra: Định dạng ghi âm (dữ liệu CD tiếng) dưới dạng các tệp trên ngăn 1, và ghi dữ liệu dưới dạng các tệp trên ngăn 2.

• Mixed CD: Với định dạng này, dữ liệu được ghi ở tệp 1, và âm thanh (dữ liệu CD âm thanh) được ghi thành tệp 2.

Các định dạng tệp

• Với các định dạng khác ISO 9660 mức 1 và mức 2, tên thư mục và tên tệp có thể hiển thị không đúng.

• Khi đặt tên, cần chắc chắn thêm phần mở rộng “.MP3” vào tên tệp.

• Nếu bạn nhập phần mở rộng “.MP3” vào tệp không phải là MP3, đầu đĩa có thể không đọc được đĩa và tạo ra các âm ngẫu nhiên dẫn đến làm hỏng loa.

• Các đĩa sau đây sẽ cần nhiều thời gian hơn để đọc đĩa.

• Đĩa được ghi với cây thư mục phức tạp.

• Đĩa được ghi dạng nhiều ngăn.

• Đĩa chưa hoàn thành (non-finalised) (nhờ đó có thể copy thêm dữ liệu những lần sau).

Đọc đĩa nhiều ngăn Khi tệp đầu tiên của ngăn đầu tiên là dữ liệu CD âm thanh.

Chỉ dữ liệu CD âm thanh của ngăn đầu tiên là được đọc. Thông tin các dữ liệu CD không phải là dạng âm thanh (số tệp, thời gian…) sẽ được hiển thị mà không phát ra tiếng.

Khi tệp đầu tiên của ngăn đầu tiên không phải là dữ liệu CD âm thanh.

• Nếu có tệp MP3 trong đĩa, chỉ có tệp MP3 được đọc và các tệp khác sẽ bị bỏ qua. (Không đọc được dữ liệu từ đĩa CD)

• Nếu không có tệp MP3 nào trong đĩa thì sẽ không tệp nào được đọc. (Dữ liệu CD âm thanh không đọc được)

Thứ tự đọc các tệp MP3

Thứ tự đọc các thư mục và tệp như được thể hiện sau đây.

Ghi Chú: Thư mục không chứa tệp MP3 sẽ bị bỏ qua.

Đầu đĩa CDLời khuyên về đọc đĩa: Để xác định thứ tự đọc đĩa mong muốn, hãy nhập các số trước tên tệp hoặc tên thư mục sau đó ghi nội dung lên đĩa. (Thứ tự đọc sẽ khác nhau tùy thuộc vào phần mềm ghi đĩa.)

Thẻ ID3 Tag Phiên bản 2

Những hiện tượng sau đây sẽ xảy ra khi đọc tệp MP3 chứa thẻ ID3 phiên bản 2:

• Khi bỏ qua một phần của thẻ ID3 phiên bản 2 (phần đầu của tệp) sẽ không có âm thanh phát ra. Thời gian bỏ qua sẽ thay đổi tùy thuộc vào khả năng của thẻ ID3 phiên bản 2. Chẳng hạn: Ở 64 kbytes, thời gian bỏ qua sẽ khoảng 2 giây (với RealJukebox).

• Thời gian đã đọc đĩa được thể hiện khi bỏ qua một phần thẻ ID3 phiên bản 2 là không chính xác. Với các tệp MP3 có tốc độ bit khác 128 kbps, thời gian sẽ không đúng khi đọc đĩa.

• Khi tệp MP3 được tạo ra bằng phần mềm chuyển đổi MP3 (chẳng hạn RealJukebox – nhãn hiệu đã đăng ký của RealNetworks Inc), ID3 phiên bản 2 sẽ được ghi tự động.

Dò tìm MP3

Các tệp MP3 có thể được ghi trên đĩa CD bằng nhiều cách. Chúng có thể lưu trên thư mục gốc như đĩa CD âm thanh thông thường, hoặc chúng có thể được lưu trong các thư mục đại diện tên album, tên nghệ sỹ, tên thể loại.

Trình tự đọc đĩa CD có nhiều thư mục là đọc các tệp ở thư mục gốc trước tiên, sau đó là các tệp trong thư mục nằm trong thư mục gốc, sau đó chuyển sang thư mục thứ hai…

• Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống để vào danh sách tệp.

• Dò tìm trong cây thư mục sử dụng các phím mũi tên để chọn thư mục hay tệp khác.

• Nhấn OK để chọn tệp đã được tô đậm.

TÙY CHỌN HIỂN THỊ MP3

Ghi Chú: Với loại đầu đĩa loại 1, cần phải nhấn phím INFO nhiều lần để hiển thị tất cả

thông tin về bài hát.

Khi đang mở đĩa MP3, mốt số thông tin được mã hóa trong mỗi bài hát có thể được hiển thị. Thông tin này thường bao gồm:

• Tên tệp

• Tên thư mục

• Thông tin ID3 (thường là thông tin về album hoặc tên nghệ sỹ

Thường thì bộ đài sẽ hiển thị tên tệp đang được đọc. Để chọn hiển thị các thông tin khác:

• Nhấn phím INFO.

Các tùy chọn về hiển thị chữ trên bộ đài

Khi một đĩa tiếng với chữ CD đang được đọc, thông tin giới hạn được mã hóa trong mỗi bài hát sẽ được hiển thị. Thông tin này thường bao gồm:

Đầu đĩa CD

• Tên đĩa

• Tên nghệ sỹ

• Tên bài hát

Các tùy chọn hiển thị này cũng được lựa chọn như với các màn hình MP3.

KẾT THÚC PHÁT LẠI

Để chuyển sang chế độ nghe radio:

• Nhấn phím RADIO.

Ghi Chú: Việc này sẽ không làm cho đĩa CD chạy ra, mà chỉ là tạm dừng đọc đĩa tại thời điểm bắt đầu chuyển sang nghe radio. Để chuyển về nghe CD, nhấn phím CD một lần nữa.


Giá bảo dưỡng

Dự toán các hạng mục bảo dưỡng

{{ item }}
Thời gian ước tính {{ dataBaoGia.hang_muc.duration }}
Nhân công bảo dưỡng {{ formatNumber(dataBaoGia.hang_muc.manpower) }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Tổng

{{ item }}
{{ item.title }} {{ formatNumber(item.value) }}

Ghi chú

icon

Gọi ngay

Đặt lịch

icon

Zalo

Messenger

Chỉ đường