Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TẨU THUỐC VÀ GẠT TÀN THUỐC LÁ TRÊN XE Ô TÔ

TẨU THUỐC CHÂM THUỐC LÁ

CÁC CHÚ Ý

Nếu bạn sử dụng nguồn qua ổ cắm trong khi động cơ không hoạt động, ắc quy có thể hết điện.

Không được ấn châm thuốc và giữ chặt tại đó.

Ghi Chú: Bạn có thể dùng nguồn từ ổ cắm cho các thiết bị nguồn 12V và dòng điện cực đại là 10A. Chỉ sử dụng các giắc cắm phụ kiện của Ford hoặc các giắc theo tiêu chuẩn ổ cắm SAE.

Để châm thuốc, nhấn châm thuốc vào. Nó sẽ tự động bật ra, và bạn có thể châm thuốc.

Vị trí: Tham khảo Khởi động nhanh

GẠT TÀN THUỐC

Ghi Chú: Gạt tàn thuốc lá có thể được đặt tại bất kỳ hốc để cốc phía trước hoặc phía sau.