TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU CHỈNH GHẾ TRƯỚC XE Ô TÔ

Ghi Chú: Trên xe có cabin mở rộng thì ghế hành khách phía trước có thể điều chỉnh để cho hành khách phía sau tiếp cận dễ dàng.

Gập ghế tựa (Ghế dài – Cabin đơn)

Ghế Di chuyển ghế ngồi tiến lên phía trước và lùi lại phía sau (Ghế điều chỉnh điện)

CHÚ Ý Không di chuyển ghế ngồi phía trước quá gần với bảng đồng hồ táp lô. Điều chỉnh độ cao ghế người lái(Ghế điều chỉnh điện)

Điều chỉnh góc của tựa lưng (Ghế điều chỉnh điện)

Ghế Độ nghiêng của ghế (Ghế điều chỉnh điện)