Trung tâm kỹ thuật ô tô Mỹ Đình THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
Ô TÔ MỸ ĐÌNH THC

OTOMYDINHTHC.COM

[Kiến thức ô tô] 5 câu hỏi về điện động cơ

1. Phát biểu nào là đúng cho mô tơ đề? (có thể chọn nhiều ý)

 • Bao gồm mô tơ đề và cuộn dây điện từ
 • Mô tơ đề có các bánh răng hành tinh để giảm tốc
 • Không có ý nào trên là đúng

2. Các quá trình nào là đúng cho việc kiểm tra mô tơ đề

 • Kiểm tra hút chuột đề
 • Kiểm tra giữ chuột đề
 • Kiểm tra không tải
 • Kiểm tra hồi ly bánh răng đề

3. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • Tốc độ máy phát thấp có thể là nguyên nhân ắc qui tiêu điện
 • Tốc độ máy phát cao có thể là nguyên nhân ắc qui tiêu điện
 • Ắc qui có vai trò như một bộ đệm
 • Ắc qui chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng hóa học

4. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • Hai ắc qui giống nhau nối nối tiếp có thể làm tăng dung lượng gấp đôi
 • Hai ắc qui giống nhau nối nối tiếp làm điện áp tăng gấp đôi
 • Hai ắc qui giống nhau nối song song làm dung lượng tăng gấp đôi
 • Hai ắc qui giống nhau nối song song làm điện áp tăng gấp đôi

5. Phát biểu nào dưới dây là đúng ?

 • Ắc qui 12v có 6 ngăn
 • Mỗi ngăn có điện áp 2,2 volt
 • Khi nạp có thể tạo ra khí gây cháy nổ
 • Tính năng ắc qui có thể bị suy giảm trong điều kiện nhiệt độ thấp